Noodnummers

Een noodgeval? Raadpleeg het overzicht van Belgische noodnummers, hulpdiensten en andere nuttige telefoonnummers.

Neem je contact op met de 100/101/112-centra? Alle telefonische oproepen ontvangen door de calltakers/beambten/operators van deze 100/101/112-centra worden in twee gevallen geregistreerd en herbeluisterd:

- Om de interventie van de hulp- en nooddiensten mogelijk te maken in het kader van de hulpaanvragen krachtens artikel 125, § 1, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze geregistreerde telefonische oproepen kunnen gedurende een jaar bewaard worden.

- Met het oog op een kwaliteitscontrole krachtens artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze geregistreerde telefonische oproepen kunnen gedurende een maand bewaard worden.

De personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van deze oproepen, zijn de personeelsleden van de oproepcentra.

De getuigenissen die toekomen op het nummer 0800/30 300 naar aanleiding van de verspreiding van opsporingsberichten worden bovendien geregistreerd en bewaard door de permanentiedienst van de federale gerechtelijke politie - Directie gerechtelijke operaties.
Ze worden indien nodig ter beschikking gesteld van de onderzoekers.
Deze telefoongesprekken worden bewaard tot de onderzoeken beëindigd zijn waarvoor de oproepen naar getuigen verspreid werden.
Deze opnames vallen onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de ministeriële richtlijn C-2005/09521 van 1 juli 2005.

Naam Telefoon
Politie- en hulpdiensten 101
Europees noodnummer 112
Politie commissariaten
Brandweer en ziekenwagen 100
Child Focus 116 000
Antigifcentrum 070/245 245
Gasreuk 0800/65065
Brandwondencentrum Antwerpen 03/217 75 95
Brandwondencentrum Gent 09/332 34 90
Brandwondencentrum Leuven 016 348 750
Brandwondencentrum Neder over Heembeek 02/268 62 00
Brandwondencentrum Charleroi 071/10 60 00
Brandwondencentrum Luik 04/366 72 94
Card Stop 070/344 344
Doc Stop 00800/2123 2123