Kijk Uit: Van 90 naar 70!

I ku 90 70


De algemene snelheidsbeperking tot 90 km per uur op de openbare wegen buiten de bebouwde kom werd ingevoerd in 1971 en bleef sindsdien ongewijzigd. De ruimtelijke structuur in Vlaanderen daarentegen veranderde ondertussen wel enorm en daarom was er op heel wat wegen buiten de bebouwde kom al een snelheidsbeperking tot 70 km per uur ingevoerd, die werd aangegeven met verkeersborden. Om de verkeersveiligheid te vergroten én om het aantal verkeersborden te verminderen heeft de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2017 op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom een algemene snelheidslimiet van 70 km per uur ingevoerd. Kijk Uit verduidelijkt het een en ander.