Het verkeer in 2016 in cijfers

BRUSSEL, 13/06/2017. - Vanaf vandaag kan u de verkeersinbreuken van 2016 online op de site van de federale politie vinden. Dit zijn alle inbreuken die werden vastgesteld door de lokale en federale politie. Tijdens het jaar 2016 werden er 4.739.885 verkeersinbreuken vastgesteld, dit is een stijging van 2.37% ten opzichte van het jaar voordien.

Verkeershandhaving is een essentieel hoofdstuk in het verkeersveiligheidsverhaal. Het is een absolute noodzaak aangezien er jaarlijks nog meer dan 700 dodelijke slachtoffers vallen op onze Belgische wegen. In vergelijking met andere Europese lidstaten ligt het aantal dodelijke slachtoffers in België ver boven het gemiddelde op EU-vlak: 67 doden per miljoen inwoners versus 52. De meeste slachtoffers zijn te wijten aan de drie "killers" in het verkeer: rijden onder invloed, snelheid en het niet dragen van de gordel. Daarom wordt de nodige aandacht voor deze thema's in de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid gevraagd, alsook in het Nationaal Veiligheidsplan.


Het gevaar van te snel rijden schuilt in het feit dat een hogere snelheid de kans op een ongeval vergroot.

Uit de inbreuken blijkt dat 'er minder (veel) te snel wordt gereden'. In de categorie 'meer dan 31km/u te snel' stellen we 28 % minder inbreuken vast. Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes en andere gelijkaardige initiatieven die reeds genomen zijn, blijven snelheidscontroles nodig om de nodige gedragsverandering bij bestuurders te bekomen. Deze cijfers zijn alvast een stap in de goede richting.


Het aantal inbreuken tegen rijden onder invloed van alcohol en drugs is toegenomen met respectievelijk 6% en 16%.

De politie beschikt over samplingtoestellen die een snelle controle van een bestuurder mogelijk maken. Het volstaat om lichtjes te blazen in dit apparaat dat vervolgens zal aangeven of de bestuurder alcohol gedronken heeft. Steeds meer politiezones gebruiken deze snelle samplingtoestellen waardoor er op korte tijd meer bestuurders gecontroleerd kunnen worden.


Het aantal inbreuken op vlak van drugs in het verkeer is opvallend gestegen.

Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan de opmars van synthetische drugs in het uitgangsmilieu en die vooral populair zijn bij jongeren (18 tot 29-jarigen). Uit de gedragsmeting van het BIVV blijkt ook dat de jongere bestuurders vaker drugs consumeren. Het rijden onder invloed van drugs brengt niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar maar er zijn ook ernstige gezondheidsrisico's aan verbonden. Tijdens de jaarlijkse BOB-campagnes wordt er voldoende aandacht gevraagd voor de controle op het rijden onder invloed van drugs.


De gordel redt mensenlevens.

Onderzoek[1] toont aan dat de kans op een dodelijke afloop bij een ongeval daalt met maar liefst 42%. In vergelijking met de vorige jaren, lag het aantal inbreuken tegen gordeldracht en kinderzitjes nog nooit zo laag. Bestuurders lijken zich steeds meer bewust te zijn van het belang van deze veiligheidssystemen.
Het gebruik van een GSM achter het stuur verhoogt het ongevalsrisico omdat bestuurders afgeleid zijn en niet meer op de weg letten. Internationale studies[2] stellen dat afleiding aan de basis zou liggen van 10 tot 30% van alle ongevallen in Europa. Ondanks er geen verhoging van het aantal inbreuken op gsm-gebruik werd vastgesteld, blijft de controle op dit fenomeen een aandachtspunt voor politiediensten dat in het Nationaal Veiligheidsplan opgenomen is.

Naast educatie en infrastructuurontwerp is verkeershandhaving één van de drie essentiële pijlers voor veilig verkeer. De inspanningen van de collega's op het terrein hebben als doel verantwoord rijgedrag te stimuleren en overtreders te ontmoedigen. Met z'n allen blijven we streven naar verkeersveilige wegen, want elk slachtoffer in het verkeer is er immers één teveel.

www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be

[1]Leonard Evans, Traffic Safety, 2004, Science Serving Society
[2] DG MOVE (2015). Study on good practices for reducing road safety risks caused by road user distractions - Final report. Retrieved March 28, 2016, from http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/distraction_study.pdf