Veilig Surfen: Reizen en valse hotelreviews van internetters

Nik lanus 41808

De vakantie is weer in aantocht! Bij de voorbereiding ervan, wanneer we op zoek gaan naar een hotel of een vakantiedorp, worden we vaak naar sites geleid waar je online kan boeken. We vinden er heel wat meningen van internetgebruikers die onze keuze kunnen beïnvloeden.

Een studie heeft trouwens aangetoond dat die meningen een echte impact hebben op de beslissingname van de consumenten: 80 % van de onlinekopers verklaart er rekening mee te houden en 68 % heeft vertrouwen in de geposte meningen.

Als u in dit geval bent, bestaat de kans dat wat ik u ga uitleggen uw enthousiasme zal temperen.

De beheerders van de websites waarop commentaren worden gepost, gebruiken methodes om vooral de aandacht te vestigen op de positieve meningen.

  • De eerste, de meest vanzelfsprekende, bestaat erin negatieve meningen te schrappen.
  • De tweede bestaat erin de positieve meningen te publiceren en de publicatie van niet-positieve meningen uit te stellen. Op die manier zijn het chronologisch gezien de positieve meningen die eerst getoond zullen worden.
  • Zelfde aanpak voor de derde methode, maar die wordt aangevuld met een contact met de auteur van de negatieve commentaar. De moderator van de website stuurt de commentaar door naar de leverancier van de betrokken dienst. In geval van controle is het daardoor mogelijk om een boodschap over te brengen dat met die mening rekening zal worden gehouden.

Maar u als bezoeker van de site bent er natuurlijk niet van op de hoogte.

Andere aan het licht gebrachte methode: het opstellen van valse meningen.

In dat geval kunnen de berichten worden opgesteld door de teams van de klantendienst van de site voor onlineverkoop of worden toevertrouwd aan gespecialiseerde firma's die bijvoorbeeld in Madagascar of Mauritius gevestigd zijn.

Enkele kenmerken om ze op te sporen: in de eerste plaats wordt er heel veel gebruikgemaakt van persoonlijke voornaamwoorden ( ik, me ...) of van woorden die wijzen op de aanwezige personen (mijn man en ik, mijn gezin, mijn kinderen ...).

Ten tweede wordt de naam van het hotel of restaurant regelmatig herhaald, maar worden er uiteindelijk weinig details over gegeven. Men blijft erg vaag. Men preciseert bijvoorbeeld dat de badkamer klein is, maar zonder dat er details over de uitrusting worden gegeven.

Aarzel dus nooit om al die meningen met elkaar te vergelijken en via uw favoriete zoekmotor te checken.