BIN's in België

België heeft momenteel 745 lokale preventiepartnerschappen, waaronder 121 BIN.

De overgrote meerderheid van deze BIN's bevindt zich in Vlaanderen en op 1 september 2015 waren er zo'n 654 geregistreerd. Alleen al de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn goed voor respectievelijk 355 en 255 BIN's.

Tussen 2012 en 2015 worden in België bijna 200 BIN's gecreëerd, een sprong van bijna 33% in 3 jaar. Deze partnerschappen komen ook steeds meer voor in Wallonië. Als bewijs daarvan zijn ze tussen 2014 en 2015 met meer dan 50% gestegen, van 59 BIN tot 89 BIN.

Een van de redenen voor deze ontwikkeling is te vinden in de naamsverandering die is ingevoerd in de BIN-circulaire van december 2010. Aanvankelijk werd het BIN in Wallonië vertaald als "Réseaux d'information de quartier". (of kortweg RIQ). Deze naam werd echter geassocieerd met het aan de kaak stellen van buren en te weinig met solidariteit tussen buren die elkaar helpen om een veilige buurt te creëren.

Bovendien kan de politie dankzij de circulaire van 2010 het initiatief nemen om een BIN op te stellen. Deze mogelijkheid is van doorslaggevend belang geweest voor de ontwikkeling van BIN's in bepaalde politiezones, waaronder Komen-Waasten.

Tot slot heeft de FOD Binnenlandse Zaken de laatste jaren dit mechanisme ook gepromoot in zijn campagnes ter voorkoming van inbraken en gewapende aanvallen.