Nieuws

Logo Polbru

Volg ons op Twitter en Facebook voor het laatste nieuws en verkeersinformatie omtrent evenementen die plaats vinden op het grondgebied van onze zone (Brussel, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en Elsene.

Wijkcoördinator
  • kent uw wijk, haar handelszaken en haar bewoners.
  • is steeds luisterbereid.
  • is uw nabijheidscontact.
  • tracht een oplossing te vinden voor conflicten.
  • geeft u inlichtingen, staat u bij en verwijst u, indien nodig, naar de bevoegde diensten.

Uw wijkcoördinator

Onthaal

De politiezone engageert zich tot:

Een laagdrempelig onthaal:

  • Onze kantoren zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht sociale, culturele of filosofische diversiteit.
  • U wordt doorverwezen naar de juiste dienst of contactpersoon, ongeacht de wijze waarop u bij onze dienst terecht komt.

Een aanpak op maat:

Als gevolg van de herdenkingsplechtigheden van de Wapenstilstand zullen te Brussel een aantal verkeersbeperkingen gelden. Gelieve hierna de voornaamste onder hen te vinden:

11 november (voormiddag):

Pachecolaan afgesloten voor:

alle verkeer, uitgezonderd openbaar vervoer (in de mate van het mogelijke), van 9h15 tot10h15

Koningsstraat tussen Schaarbeekse poort en Wetstraat evenals Congresstraat afgesloten voor:

Brussels Marathon

Op zondag 28 oktober 2018 wordt de Brussels Marathon gelopen. 

Volgend parcours zal geheel of gedeeltelijk verkeersvrij zijn tussen 8h00 en 14h30: