Nieuws

Agent van politie, vacature voor M/V met talent, de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene rekruteert talent ! Meer informatie op www.politieagentbxl.be

Volg ons op Twitter en Facebook voor het laatste nieuws en verkeersinformatie omtrent evenementen die plaats vinden op het grondgebied van onze zone (Brussel, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en Elsene.

Wijkcoördinator
  • kent uw wijk, haar handelszaken en haar bewoners.
  • is steeds luisterbereid.
  • is uw nabijheidscontact.
  • tracht een oplossing te vinden voor conflicten.
  • geeft u inlichtingen, staat u bij en verwijst u, indien nodig, naar de bevoegde diensten.

Uw wijkcoördinator

Onthaal

De politiezone engageert zich tot:

Een laagdrempelig onthaal:

  • Onze kantoren zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht sociale, culturele of filosofische diversiteit.
  • U wordt doorverwezen naar de juiste dienst of contactpersoon, ongeacht de wijze waarop u bij onze dienst terecht komt.

Een aanpak op maat:

Vuurwerk

Het traditioneel vuurwerk zal dit jaar opnieuw worden afgeschoten vanaf het Heizelplateau ter hoogte van de Eeuwfeestpaleizen.
De toeschouwers zullen langs de Eeuwfeestlaan kunnen plaatsnemen.

De site wordt vanaf 21.30 uur opengesteld voor het publiek.

Zoals elk jaar voorziet de MIVB extra bussen, trams en metro. Het MIVB-net is gratis na middernacht.

Ingevolge mogelijke acties op zaterdag 15 december 2018 kan er vanaf de ochtend verkeershinder zijn in Brussel.

De problemen kunnen zich voordoen in de Europese wijk maar ook op de kleine Brusselse ring of in het centrum.

Indien u hiermee te maken krijgt vragen wij u om de instructies van de politie kordaat op te volgen. De politie zal er alles aan doen om het verkeer in de diepte te kanaliseren. Ingeval van tunnelsluitingen dient u de instructies op de lichtkranten te volgen.