Nieuws

Logo Polbru

Volg ons op Twitter en Facebook voor het laatste nieuws en verkeersinformatie omtrent evenementen die plaats vinden op het grondgebied van onze zone (Brussel, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en Elsene).

Wijkcoördinator
  • kent uw wijk, haar handelszaken en haar bewoners.
  • is steeds luisterbereid.
  • is uw nabijheidscontact.
  • tracht een oplossing te vinden voor conflicten.
  • geeft u inlichtingen, staat u bij en verwijst u, indien nodig, naar de bevoegde diensten.

Uw wijkcoördinator

Onthaal

De politiezone engageert zich tot:

Een laagdrempelig onthaal:

  • Onze kantoren zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht sociale, culturele of filosofische diversiteit.
  • U wordt doorverwezen naar de juiste dienst of contactpersoon, ongeacht de wijze waarop u bij onze dienst terecht komt.

Een aanpak op maat:

Euro

Op 21 en 22 maart 2019 vindt er een Europese Top plaats in de gebouwen van Raad van de Europese Unie - Wetstraat, 165 - Brussel. Net zoals bij voorgaande toppen zullen zowel de Burgemeester, als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken en tegelijkertijd de veiligheid van zowel de Staatshoofden, de inwoners en de eigendommen te vrijwaren.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld:

Wanneer? Op 21 en 22 maart 2019

Vuurwerk

Het traditioneel vuurwerk zal dit jaar opnieuw worden afgeschoten vanaf het Heizelplateau ter hoogte van de Eeuwfeestpaleizen.
De toeschouwers zullen langs de Eeuwfeestlaan kunnen plaatsnemen.

De site wordt vanaf 21.30 uur opengesteld voor het publiek.

Zoals elk jaar voorziet de MIVB extra bussen, trams en metro. Het MIVB-net is gratis na middernacht.