Europese Top “AUT-EUR II” 13+14/12/2018

Op donderdag 13 en vrijdag 14 december 2018 wordt een Europese top gehouden te Brussel.

De gebruikelijke verkeersimplicaties zullen van toepassing zijn.

De problemen worden verwacht, hoofdzakelijk in de Schumanwijk die afgesloten zal worden op donderdag 13 december omstreeks 12.30 uur.

De tunnel E40 Reyers richting centrum zal om 11.30 uur afgesloten worden. Het einde van de verkeersafsluitingen is voorzien op vrijdag 14 december  in de loop van de namiddag of de avond.

De metro zal normaal rijden. De metro stopt ook in het metrostation Schuman. Bepaalde uitgangen van het station worden wel afgesloten. Het spoorwegstation wordt normaal bediend.       .

De buslijnen van de MIVB en De Lijn die door de Schuman perimeter rijden, zullen omgeleid worden.

---

Op 13 en 14 december 2018 vindt er een Europese Top plaats in de gebouwen van Raad van de Europese Unie - Wetstraat, 165 - Brussel. Net zoals bij voorgaande toppen zullen zowel de Burgemeester, als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken en tegelijkertijd de veiligheid van zowel de Staatshoofden, de inwoners en de eigendommen te vrijwaren.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld:

Wanneer? Op 13 en 14 december 2018

Waar?             

 • Schumanplein
 • Froissartstraat, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en de “Residence Palace”
 • Justus Lipsiusstraat

Belangrijke opmerking:

Er zullen geen leveringen mogelijk zijn. Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter?

Met een voertuig:      

 • de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad en/of de politiediensten.
 • de nood- en hulpdiensten
 • de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)

Te voet:

 • de bewoners ingeschreven op het adres en in het bezit van hun identiteitskaart
 • de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
 • personen in het bezit van een doorlaatbewijs en hun identiteitskaart

Hoe kan men doorgangsbewijzen bekomen?

De aanvraag dient elektronisch (1) te gebeuren via het formulier op de site www.polbru.be/eurotop. Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf 03 december 2018 beschikbaar zijn op het commissariaat van de wijk Europa van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel – Tel.: 02 279.85.36.

Wat met het verkeer?

Bepaalde straten zullen enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer en daar zal bovengronds een parkeerverbod gelden.

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Bovengronds parkeren zal verboden worden op 13 en 14 december 2018

 • binnen de veiligheidsperimeter
 • In de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

Heeft u nog vragen?

Vanaf 03 december 2018 zal een telefonische permanentie geopend worden, 02/279.85.36. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 18 uur en op zaterdag van 8 uur tot 12 uur. U kan ook terecht op de internetsite www.polbru.be/eurotop of de Twitter-account zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

(1) De overgemaakte persoonsgegevens worden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld met als enig doel na te gaan of de aanvrager toegang kan krijgen tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Top.