Europese Top “FIN-EUR ” 12 + 13/12/2019

Op 12 en 13 december 2019 vindt er een Europese Top plaats in de gebouwen van Raad van de Europese Unie - Wetstraat, 165 - Brussel. Net zoals bij voorgaande toppen zullen zowel de Burgemeester, als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken en tegelijkertijd de veiligheid van zowel de Staatshoofden, de inwoners en de eigendommen te vrijwaren.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld:

Wanneer?

Op  12 en 13 december 2019

Waar?             

 • Schumanplein
 • Froissartstraat, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en de “Residence Palace”
 • Justus Lipsiusstraat

Belangrijke opmerking

Er zullen geen leveringen mogelijk zijn. Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter?

Met een voertuig      

 • de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad en/of de politiediensten.
 • de nood- en hulpdiensten
 • de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)

Te voet

 • de bewoners ingeschreven op het adres en in het bezit van hun identiteitskaart
 • de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
 • personen in het bezit van een doorlaatbewijs en hun identiteitskaart

Hoe kan men doorgangsbewijzen bekomen?

De aanvraag dient elektronisch[1] te gebeuren via het formulier op de site https://www.polbru.be/eurotop. Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf 25 november 2019 beschikbaar zijn op het commissariaat van de wijk Europa van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel – Tel.: 02 279.85.35.

Wat met het verkeer?

Bepaalde straten zullen enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer en daar zal bovengronds een parkeerverbod gelden.

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Bovengronds parkeren zal verboden worden op 12 en 13  december 2019

 • binnen de veiligheidsperimeter
 • in de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

Heeft u nog vragen?

Vanaf 20 november 2019 zal een telefonische permanentie geopend worden, oproepnummer 02/279.85.35. De call center zal open zijn voor het publiek, met afgifte van de doorgangsbewijzen, op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag, van 08.00 u tot 16.00 u en op donderdag van 12.00 u tot 20.00 u.  Een telefonische permanentie zal verzekerd worden op zaterdag tussen 08.00 u en 12.00 u, géén afgifte van doorgangsbewijzen. U kan ook terecht op de internetsite https://www.polbru.be/eurotop of de Twitter-account zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu

[1] De overgemaakte persoonsgegevens worden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld met als enig doel na te gaan of de aanvrager toegang kan krijgen tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Top.