Onthaalcharter

De politiezone engageert zich tot:

Een laagdrempelig onthaal:

 • Onze kantoren zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht sociale, culturele of filosofische diversiteit.
 • U wordt doorverwezen naar de juiste dienst of contactpersoon, ongeacht de wijze waarop u bij onze dienst terecht komt.

Een aanpak op maat:

 • We garanderen u een aandachtig, beleefd en kwaliteitsvol onthaal.
 • We delen u het aantal wachtende personen mee en, voor zover mogelijk, de te voorziene wachttijd.
 • Er wordt voorrang gegeven aan slachtoffers van fysiek geweld. 
 • Wat u mededeelt, wordt vertrouwelijk behandeld.  
 • Wij engageren ons om wachttijden in telefonisch onthaal te vermijden.

Een antwoord op elke vraag:

 • Wij behandelen al uw opmerkingen, suggesties, voorstellen en klachten met ernst en professionalisme.
 • Wij informeren u, binnen het wettelijk kader, van de mogelijke gevolgen die aan uw klacht worden gegeven.
 • Wij geven u duidelijke informatie over de procedure en mogelijke doorverwijzing naar andere diensten.
 • Onze briefwisseling vermeldt de gegevens van de betrokken dienst of van de dossierbeheerder.

Een kwaliteitsvol onthaal kan maar gebeuren met uw actieve medewerking. 

Wij rekenen op uw medewerking om:

 • onze medewerkers, hun werk en de lokalen die voor u ter beschikking zijn, te respecteren;
 • rechten en privacy van andere bezoekers te respecteren;
 • de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.