Onthaalcharter

 

  De politiezone engageert zich tot:

  Een laagdrempelig onthaal:

  • Onze kantoren zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht sociale, culturele of filosofische diversiteit.
  • U wordt doorverwezen naar de juiste dienst of contactpersoon, ongeacht de wijze waarop u bij onze dienst terecht komt.

  Een aanpak op maat:

  • We garanderen u een aandachtig, beleefd en kwaliteitsvol onthaal.
  • We delen u het aantal wachtende personen mee en, voor zover mogelijk, de te voorziene wachttijd.
  • Er wordt voorrang gegeven aan slachtoffers van fysiek geweld. 
  • Wat u mededeelt, wordt vertrouwelijk behandeld.  
  • Wij engageren ons om wachttijden in telefonisch onthaal te vermijden.

  Een antwoord op elke vraag:

  • Wij behandelen al uw opmerkingen, suggesties, voorstellen en klachten met ernst en professionalisme.
  • Wij informeren u, binnen het wettelijk kader, van de mogelijke gevolgen die aan uw klacht worden gegeven.
  • Wij geven u duidelijke informatie over de procedure en mogelijke doorverwijzing naar andere diensten.
  • Onze briefwisseling vermeldt de gegevens van de betrokken dienst of van de dossierbeheerder.

  Een kwaliteitsvol onthaal kan maar gebeuren met uw actieve medewerking. 

  Wij rekenen op uw medewerking om:

  • onze medewerkers, hun werk en de lokalen die voor u ter beschikking zijn, te respecteren;
  • rechten en privacy van andere bezoekers te respecteren;
  • de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.