Roller-bike parade 2019

Dit gratis evenement wordt georganiseerd elke vrijdagavond tot en met 13 september 2019.

De parade is toegankelijk voor skaters en fietsers (zie: https://www.agrollerbikeparade.be/).
Enkel bij regenweer gaat de tocht niet door.

Het parcours is elke week verschillend en doorkruist het Brussels Gewest.
Eventuele verkeersproblemen kunnen zich voordoen telkens van 20h tot omstreeks 23h.