Missie, visie, waarden

Elke lokale politie heeft als opdracht bij te dragen tot de veiligheid van haar burgers en de leefbaarheid op het grondgebied, maar ook het beheer van fenomenen en evenementen binnen de zone. Ons politiekorps verzekert haar taken inzake basispolitiezorg in overeenstemming met de doelstellingen van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en rekening houdend met de plaatselijke eigenheden van haar grootstedelijke context.

Het einddoel van politiewerk is het beschermen van de individuen in de samenleving en de identificatie van elke externe dreiging die de levenskwaliteit van de burgers kan aantasten. Ons korps zal dus bijdragen aan een objectieve veiligheid en een veiligheidsgevoel. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor de levenskwaliteit en om beter samen te leven.