Organigram en personeelskader

Op 1 juni 2022 werd het nieuwe organigram van kracht. In dit nieuwe organigram zijn 1.064 medewerkers voorzien: 847 politiemensen en 217 burgermedewerkers (CALog).

U kunt het organigram raadplegen in de Download-omgeving.