Organigram en personeelskader

Op 1 november 2013 werd het nieuwe organigram van kracht. In dit nieuwe organigram zijn 1.010 medewerkers voorzien: 806 politiemensen en 204 burgermedewerkers (CALog).

U kunt het organigram raadplegen in de Download-omgeving.