Jaarverslag

Jaarlijks maakt elke politiezone een overzicht op van haar activiteiten.

Je kan de jaarverslagen van de politiezone Brussel-West raadplegen in de Downloads-omgeving.