Medisch getuigschrift

Je kan het medisch getuigschrift van de politiezone Brussel-West hieronder raadplegen.

Voor vragen over het medisch getuigschrift kan je terecht bij de personeelsdienst.