Zonaal veiligheidsplan

De samenleving evolueert en ook de veiligheidsnoden en -problemen veranderen voortdurend. De politie staat ten dienste van de bevolking en moet inspelen op haar noden. Op basis van het nationaal veiligheidsplan maakt de zonale veiligheidsraad van elke politiezone een vierjarenplan op dat afgestemd is op de lokale veiligheids- en criminaliteitsproblemen: het zonaal veiligheidsplan (ZVP).

Het huidige zonaal veiligheidsplan (2014-2017) werd op nationaal niveau verlengd tot en met 2019.

De prioritaire fenomenen voor de politiezone Brussel-West:

  • diefstal in woning,
  • diefstal en geweld in de openbare ruimte,
  • handel in verdovende middelen,
  • intrafamiliaal geweld,
  • verkeersveiligheid,
  • overlast.

U kunt de het huidige ZVP en de voorgaande plannen raadplegen in de Downloads-omgeving.