Zonaal veiligheidsplan

De samenleving evolueert en ook de veiligheidsnoden en -problemen veranderen voortdurend. De politie staat ten dienste van de bevolking en moet inspelen op haar noden. Op basis van het nationaal veiligheidsplan maakt de zonale veiligheidsraad van elke politiezone een vierjarenplan op dat afgestemd is op de lokale veiligheids- en criminaliteitsproblemen: het zonaal veiligheidsplan (ZVP).

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 determineerde 4 criminele fenomenen die prioritair zullen gemonitord worden:

  • Verdovende middelen (verkoop en handel)
  • Diefstal in woningen met verzwarende omstandigheden
  • Slagen en verwondingen binnen de familiale sfeer
  • Terrorisme, radicaal extremisme en radicalisme

Naast deze criminele fenomenen zal verkeersveiligheid het onderwerp uitmaken van een specifiek actieplan.

Het verbeteren van de openbare orde en de strijd tegen overlast maken deel uit van een Hotspots-aanpak.

U kunt het huidige ZVP en de voorgaande plannen raadplegen in de Downloads-omgeving.