Waar kan ik de documenten van de politieraad raadplegen?

De openbare documenten van de politieraad kan je raadplegen in de download-omgeving.

Voor alle andere vragen over de zittingen en de agenda kan je terecht bij het secretariaat politieraad en het -college.

Meer informatie over de politieraad vind je hier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 412 12 12.