Agenda zitting 2017/09/18

OPENBARE ZITTING

KABINET VAN DE KORPSCHEF

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 26 juni 2017.DIRECTIE FINANCIËN

2. Begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2016.3. Afsluiting van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2016.KABINET VAN DE KORPSCHEF

4. Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 26 juni en van 7 september 2017 inzake

overheidsopdrachten.5. Mondelinge vraag van Mijnheer WYNGAARD betreffende de veiligheidsproblemen (diefstallen,

agressies, gevechten ...) op Dancoplaats en op het parkeren van Van Offelenzaal.