Agenda zitting 2017/11/06

KABINET VAN DE KORPSCHEF

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 18 september 2017.

DIRECTIE FINANCIËN

2. Reaffectatie van de ongebruikte saldi van de leningen.

KABINET VAN DE KORPSCHEF

3. Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 18 september, 2 oktober en 18 oktober 2017 inzake overheidsopdrachten.

DIRECTIE HUMAN RESSOURCES

4. Minimaal effectief van het operationeel en CALog personeel van de lokale politie - Mededeling van de vacatures - Mobiliteitscyclus 2017 04.

KABINET VAN DE KORPSCHEF

5. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de politiezone PZ 5342 met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen de lokale politie en de dienst gemeenschapswachten.

6. Mondelinge vraag van Mijnheer SAX betreffende de zones 30 nabij de scholen.