Agenda zitting 2017/12/18

KABINET VAN DE KORPSCHEF

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 6 november 2017.

DIRECTIE FINANCIËN

2. Begroting van de politiezone voor het dienstjaar 2018.

KABINET VAN DE KORPSCHEF

3. Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 6 november, 16 november en 6 december

2017 inzake overheidsopdrachten.

DIRECTIE HUMAN RESSOURCES

4. Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale

politie - Mededeling van de vacatures - Mobiliteitscyclus 2017 05.

KABINET VAN DE KORPSCHEF

5. Jaarverslag 2016.