Proces-Verbaal 2017/09/18

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 26 juni 2017.

De Raad keurt het punt goed.

18 stemmers : 18 positieve stemmen.

2. Begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2016.

beslist de begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2016 goed te keuren zoals ze in bijlage

gevoegd is.

De Raad keurt het punt goed.

20 stemmers : 20 positieve stemmen.

3. Afsluiting van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2016.

De Politieraad beslist de jaarrekeningen van het dienstjaar 2016 goe te keuren zoals ze voorkomen in bijlagen.

De Raad keurt het punt goed.

20 stemmers : 20 positieve stemmen.

4. Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 26 juni en van 7 september 2017 inzake overheidsopdrachten.

De Raad heeft kennis gekregen.

5. Mondelinge vraag van Mijnheer WYNGAARD betreffende de veiligheidsproblemen (diefstallen, agressies, gevechten ...) op Dancoplaats en op het parkeren van Van Offelenzaal.

De Raad heeft kennis gekregen.

6. Mondelinge vraag van Mevrouw FRANCKEN betreffende het parkeren voor een garage.

De Raad heeft kennis gekregen.