Werken bij de politie

Actiethema 

Werken bij de politie 

 

Doelstellingen 

Kandidaat politieambtenaren rekruteren 

Informatiesessies over het beroep organiseren 

Deelnemen aan de ”carrièreavonden” 

 

Actiebeschrijving 

Informatie over het beroep politieambtenaar 

 

Doelgroep 

Alle studenten van het zesde middelbaar 

 

Duur van de actie 

Twee uren 

 

Aanvraagtermijn 

Minimum één maand 

 

Nodige middelen 

  • Financieel: nihil 

  • Personeel: nihil 

  • Materieel: nihil 

  • Infrastructuur: nihil 

 

Contact 

Contactpunt Scholen 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu