Criminaliteitsstatistieken voor onze politiezone

De criminaliteitsstatistieken voor onze politiezone vindt u op de website van de federale politie. Zij publiceren geregeld de criminaliteitscijfers voor alle regio's, politiezones en gemeenten van het land op hun website. Het betreft de enige officiële bron aangaande de criminaliteit.

U vindt hieronder ook een overzicht van de objectieve criminaliteit in onze politiezone.

criminaliteitscijfers

De inbreuken op de bijzondere wetten (die een afspiegeling zijn van de politieactiviteit en geen deel uitmaken van de objectieve criminaliteit) zijn sterk toegenomen in 2020. Dit is voornamelijk het gevolg van het grote aantal verbaliseringen in het kader van de volksgezondheid gedurende de Covid-19-crisis.