Volgende Politieraad: 07 november 2022

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op maandag 07 november 2022 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken

 

 • Buitengewone algemene vergadering van de « Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services » (Creat Service Centrum)- Goedkeuring van de agenda en de agendapunten;

Overheidsopdrachten

 

 • Aankoop van brandvertragende dekens - Inschrijving overheidsopdracht federale politie (2022/99- ID 1015);
 • Aankoop van tactische kledij voor de BTA - Inschrijving overheidsopdracht lokale politie Antwerpen (2022/100-ID 1016);
 • Huur en onderhoud van 7 fotokopieerapparaten - Inschrijving Creat Service Centrum (Dossier 2022/94 - ID 1010);
 • Aankoop van GBPR kledij - inschrijving overheidsopdracht federale politie (2022/103 - ID 1019);
 • Aankoop van informaticamateriaal (laptops, PC's, toetsenborden, muizen, tablets, schermen, printers, harde schijven) - inschrijving CIBG, BOSA, VITO en CREAT (2022/95 - ID 1011);
 • Aankoop van kogelwerende overgooiers klasse IV-HO3 (2022/66-ID 981);
 • Onderhoudscontract en herstelling van fietsen (2022/82 - ID 997);
 • Uitvoering van enquêtes omtrent het veiligheidsgevoel van de bevolking van de Politiezone 5344 (2022/86 - ID 1002);

 • Aankoop van de Archipol-oplossing - inschrijving CREAT (2022/93 - ID l 009);
 • Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving (2022/101 - ID 1017);
 • Aankoop van meubilair - inschrijving overheidsopdracht BOSA en CREAT (2022/104 - ID 1020);
 • Aankoop van ijzerwaren (2022/71 - ID 986);
 • Modemisering van de openbare lift van het commissariaat I en omniumonderhoudscontract gedurende 15 jaar (2022/28-ID 941);

 

Financiën

 

 • Begrotingswijziging 2022/2;