Volgende Politieraad: 12 juni 2023

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op maandag 12 juni 2023 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken

 

 • Buitengewone algemene vergadering van de« Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services » (Creat Service Centrum) -Goedkeuring van de agenda en de agendapunten

Financiën

 

 • Toelagen van de politiezone -Begrotingsjaar 2023 -Aanwijzing van begunstigden en vaststelling van bedragen;
 • Rekeningen 2022;
 • Begrotingswijzigingen n°3 voor het afsluiten van de rekeningen 2022 ;
 • Begrotingswijziging 2023/2 ;
 • Partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente Evere en de politiezone BruNo mbt de oprichting van een cel EVA (Emergency Victim Assistance) binnen de politiezone ;

Overheidsopdrachten

 

 •  Huur van een systeem voor GPI 48- trainingen in virtual reality (VR) - goedkeuring bestek, geraamd bedrag en de plaatsingsprocedure;
 • Gemeenschappelijke Overeenkomst GO n° 224 - Hygiënische containers - goedkeuring definitieve deelname ;
 • Dienstenopdracht voor het wegslepen, het verplaatsen, het in bewaring plaatsen, het verkopen en het vemietigen op vordering van de politiediensten van de voertuigen die zich op het grondgebied van de politiezone 5344 bevinden - Eerste verlenging ;
 • Aankoop van dienstvoertuigen -inschrijving overheidsopdracht federale politie;
 • Diensten voor computergrafiek en grafisch ontwerp van communicatiedragers - goedkeuring bestek, geraamd bedrag en de plaatsingsprocedure;
 • Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving -Aankoop van informaticalicenties ;
 •  Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving -Aankoop van informaticamateriaal;
 •  Aankoop van VisioPlan 2 en Power BI-licenties - inschrijving raamovereenkomst SMALS;
 •  Modemiserings-/installatiewerkzaamheden en onderhoud van inbraakalarmsystemen - goedkeuring bestek, geraamd bedrag, plaatsingsprocedure en te raadplegen ondememers ;
 • Automaten voor warme/koude dranken en snoepgoed (snacks) voor de politiezone 5344 - goedkeuring bestek, geraamd bedrag, plaatsingsprocedure en te raadplegen ondememers;
 •  Preventief en corrigerend onderhoud van de branddetectiesystemen van de politiezone 5344 - goedkeuring bestek, geraamd bedrag, plaatsingsprocedure en te raadplegen ondememers;
 •  Realisatie van een Genetec-federatie tussen de Politiezone Brussel-Noord en Mobiris;
 • Verlenging van de onderhoudscontracten voor camera's op de openbare weg en aanvullende diensten;
 • Aankoop van meubilair-Inschrijving CREAT (Dossier 2023/64 - IDl 110);
 • Opdracht voor aanneming van leveringen - Levering en plaatsing van een nieuwe telecommunicatiearchitectuur (2012/03 - ID 164) -Minnelijke schikking betreffende de vervanging van de telefonieoplossing op kosten en risico van de in gebreke gebleven opdrachtnemer;