Volgende Politieraad: 13 december 2022

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 13 december 2022 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Financiën

 

 • Begroting 2023;
 • Toelagen van de politiezone - Begrotingsjaar 2022 - Aanwijzing van begunstigden en vaststelling van bedragen;

Overheidsopdrachten

 

 • Levering van brandstof - inschrijving overheidsopdracht BOSA FORCMS -POMP-140 (2022/108 - ID 1024 );
 • Aankoop van tactische schoenen en handschoenen voor de BT A -inschrijving overheidsopdracht lokale politie Antwerpen (2022/110 - ID 1026);
 • Aankoop van GBPR schoenen -inschrijving overheidsopdracht Procurement van de federale politie (2022/109
  -    ID 1025);
 • Aankoop van wapenstokken - inschrijving overheidsopdracht lokale politie Antwerpen (2022/106 -ID 1022);
 • Aankoop van 250 toortslampen -inschrijving overheidsopdracht Procurement van de federale politie (2022/114
  -    ID 1031);
 • Aankoop van tactische kogelwerende vesten - derde verlenging;
 • Externe Senior System Administrator - inschrijving raamcontract VITO (2022/84 -ID 999bis);
 • Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving (2022/113 - ID 1030);
 • Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale Cipal dv voor afname van de raamovereenkomst "Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving" (2022/120 -ID 1037);
 • Aankoop van een mobiele ANPR camera - lnschrijving in de opdracht "Verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving", afgesloten door de aankoopcentrale Cipal dv (2022/111-ID 1028);
 • Diensten voor computergrafiek en grafisch ontwerp van communicatiedragers (2022/67 -ID 982);
 • Aankoop van moto's-inschrijving raamovereenkomst federale politie (2022/121 -ID 1038);
 • Aankoop van meubilair - inschrijving BOSA (2022/110 - ID 1027);
 •  Aankoop van communicatiemateriaal voor BTA-inschrijving raamcontract ASTRID (2022/115 - ID 1032);
 • Onderhoud technische installaties-inschrijving CREAT;
 • Aankoop van voertuigen;
 • Levering van omslagen en vergelijkbare producten met opdruk;

Personeel

 

 • Weging van de functie van Preventieadviseur Psychosociale Aspecten;
 • Opening van betrekkingen in mobiliteit ;

   Interpellaties

 • Interpellatie van de heer Ben Addi Taoufif betreffende het slecht functioneren van het online klachtensysteem en de afschrikking van het indienen van een klacht op het commissariaat;