Volgende Politieraad: 16 april 2024

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 16 april 2024 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten

Algemene zaken 
 • Goedkeuring van de notulen van de Politieraad van 20 februari 2024 ;
 • Eedaflegging van de heer MAHIEU Cédric in de hoedanigheid van politieraadslid ;
Financiën 
 • Bilaterale overeenkomst betreffende het terugstorten van de toelage Veiligheids- en samenlevingscontract voor het jaar 2023 -Gemeente Schaarbeek;
 • Bilaterale overeenkomst betreffende het terugstorten van de toelage Veiligheids- en samenlevingscontract voor het jaar 2023 -Sint-Joost-ten-Node;
Overheidsopdrachten
 • Dienstenopdracht voor het wegslepen, het verplaatsen, het in bewaring plaatsen, het verkopen en het vemietigen op vordering van de politiediensten van de voertuigen die zich op het grondgebied van de politiezone 5344 bevinden - Tweede verlenging-Dossier 2024/43 -ID 1269;
 • Opdracht van Diensten -Afvalophaling PZ5344 -Goedkeuring lastvoorwaarden, het geraamde bedrag en de gunningswijze -Dossier 2024/40 - ID 1266 ;
 • Aankoop van 50 wapenkoffers-Inschrijving raamovereenkomst FORCMS-MM-129 -perceel 5 -
  Dossier 2024/44 -ID 1270 ;
 • Aankoop van Power Bi Pro -inschrijving raamovereenkomst SMALS ;
 • Aankoop van didactisch materiaal: modulaire scheidingswanden voor politietraining (shoothouse) voor de politiezone 5344 -goedkeuring lastvoorwaarden, het geraamde bedrag, de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) Dossier 2024/39 - ID 1265 ; 
 • Aankoop van medisch en opleidingsmateriaal van het type TECC (Tactical Emergency Casualty Care) -Goedkeuring lastvoorwaarden, het geraamde bedrag en de plaatsingsprocedure -Dossier 2024/41 -ID 1267;
 • Aankoop van meubilair voor in de rustruimte van de diensten BTA en BBV -inschrijving raamovereenkomst Creat - Dossier 2024/46 -ID 1272;
 • Declassering, schrappen uit het patrimonium en verkoop van 4 voertuigen aan politieschool "GIP";
 • Bijkomende ombouw van dienstvoertuigen -inschrijving raamovereenkomst federale politie -Dossier 2024/45 -ID 1271 ;
 • Technische keuringen -Deelname aan de nieuw te lanceren raamovereenkomst van het Creat Service Centrum -Kennisname beslissing tot deelname -Dossier 2024/34 -ID 1260;