Volgende Politieraad: 14 juni 2021

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op maandag 14 juni 2021 om 18 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Eedaflegging

 1. Eedaflegging van de heer ECHOUEL Mohamed in de hoedanigheid van politieraadslid;
 2. Eedaflegging van de heer EL YAKOUBI Elyass in de hoedanigheid van politieraadslid;

Mededeling

 1. Werkwijze betreffende vragen en vaststellingen door de raadsleden;

Algemene zaken

 1. Vacantverklaring van het mandaat van de Korpschef en samenstelling van de selectiecommissie;
 2. Algemene vergadering van de« Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services» (Creat Service Centrum) - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering;
 3. Buitengewone algemene vergadering van de « Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services » (Creat Service Centrum) - Goedkeuring van de agenda en de agendapunten;
 4. Bilaterale              overeenkomst      bètreffende          het          terugstorten          van         de           toelage   Veiligheids-en samenlevingscontract voor het jaar 2020 - Schaarbeek; ·
 5. Bilaterale              overeenkomst      betreffende          het          terugstorten          van         de           toelage   Veiligheids-en samenlevingscontract voor hetjaar 2020- Sint-Joost-ten-Node;
 6. Verplaatsing van camera-antennes - Huurovereenkomst dak ACP Noord-residentie;

Financiën

 1. BegrotingsWÎjzigingen n° 3 voor het afsluiten van de rekeningen 2020;
 2. Rekeningen 2020;
 3. Begrotingswijziging 2021/1;

Overheidsopdrachten

 1. Afsluiten van een lening voor de financiering van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 2. Verdere virtualisering van het ISLP-systeem - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en te raadplegen ondememer·(voor 4 jaar);
 3. 2 Application delivery controllers voor de opschaling van de licenties voor de virtualisatie van de ISLP-werkposten - Inschrijving CIBG.
 4. Aankoop van 450 Citrix virtual desktop-licenties - Inschrijving ClBG;
 5. Aankoop van defibrillatoren;
 6. Aankoop van headsets met dynamische microfoon;
 7. Aankoop van oortelefoon, laders, batterijen - Inschrijving raamcontract ASTRID;
 8. Telecom- Vaste telefonie en internet- Inschrijving raamcontract CREAT;
 9. Aankoop van voertuigen - Inschrijving raamcontract federale politie;
 10. Aankoop van moto's - Inschrijving raamcontract federale politie;
 11. Aankoop van klein materiaal;
 12. Aankoop van meubilair - lnschrijving BOSA;
 13. Aankoop van smartphones - Inschrijving BOSA;
 14. Aankoop van materiaal voor telewerk - lnschrijving CIBG;
 15. Aankoop van schermen voor ILP-OSINf - Inschrijving CIBG;
 16. Aankoop van bodycams - lnschrijving raamcontract PZ Antwerpen;
 17. Postdiensten - Inschrijving raamcontract gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek;

Personeel

 1. Opening van betrekkingen in mobiliteit;

Interpellaties

 1. Interpellaties van mevrouw Marie Nyssens betreffende:
 •  Het nachtlawaai in de Koninklijke Sinte-Mariastraat
 • De gevaarlijkheid van de tramhaltes 92 in de Prinses Elisabethlaan
 1. Interpellatie van de heer Roekens betreffende:

-  'De zelfmoordpreventie bij de politiediensten

Bijlagen