Volgende Politieraad: 23 november 2021

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 23 november 2021 om 18 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken

1. Buitengewone algemene vergadering van de « Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services» (Creat Service Centrum)- Goedkeuring van de agenda en de agendapunten;

Overheidsopdrachten

2.    Aankoop van oortjes, batterijen en clips voor de draagbare radio's - inschrijving ASTRID;
3.    Application delivery controllers voor de opschaling van de virtualisatie - Inschrijving CIBG;

Personeel          

4. Opening van betrekkingen in mobiliteit;

Bijlagen