Volgende Politieraad: 25 april 2023

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 25 april 2023 om 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken

 

 • Eedaflegging van de heer BILGE Mehmet in de hoedanigheid van politieraadslid;

Financiën

 

 • Bilaterale overeenkomst betreffende het terugstorten van de toelage Veiligheids- en samenlevingscontract voor het jaar 2022 - Gemeente Schaarbeek;
 • Bilaterale overeenkomst betreffende het terugstorten van de toelage Veiligheids- en samenlevingscontract voor het jaar 2022 - Gemeente St-Josse-ten-Node;

Overheidsopdrachten

 

 • Aankoop van bureaulampen - Inschrijving raamovereenkomst BOSA (FORCMS - FBBB - 127-01 );
 • Aankoop van zonnebrillen voor de motorrijders (Mocy) - Inschrijving raamovereenkomst federale politie;
 • Aankoop van semi-automatische pistolen en toebehoren - eerste verlenging;
 • Aankoop van intercoms en installatie in de cellen van 3 politiesites - inschrijving raamovereenkomst LP A/2017 /295 van de Lokale Politie Antwerpen;
 • Aankoop van oortjes voor de draagbare radio's - inschrijving raamovereenkomst Astrid;
 • Aankoop van motorrijderslaarzen - Inschrijving overheidsopdracht lokale politie Antwerpen PZA/2021/423;
 • Vemieuwing van de verzekeringsportefeuille van de politiezone 5344 - goedkeuring selectieleidraad en bestek, geraamd bedrag en de plaatsingsprocedure;
 • Onderhoud dekens - goedkeuring bestek, geraamd bedrag en de plaatsingsprocedure;

Personeel

 

 • Opening van betrekkingen in mobiliteit ;

   Interpellaties

 • Interpellatie van Mevrouw Lucie PETRE betreffende de motie met betrekking tot objectivering en transparantie van interventies, alsook de strijd tegen etnisch profileren in onze politiezone ;
 • Interpellatie van Mevrouw Leila Lahssaini betreffende de politieactie ais vervolg op de bezetting van een gebouw van de Regie der gebouwen.