Volgende Politieraad: 3 mei 2022

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 3 mei 2022 om 18 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken 

 

 • Bilaterale overeenkomst betreffende het terugstorten van de Toelage Veiligheids-en Samenlevingscontract voor het jaar 2021 - Sint-Joost-ten-Node;
 • Huurovereenkomst volgens het gemeen recht van het pand gelegen aan de Parijsstraat 22 in Evere;
 • Buitengewone algemene vergadering van de « Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services»    (Creat Service Centrum)- Goedkeuring van de agenda en de agendapunten;

 

Overheidsopdrachten

 

 • Dienstenopdracht voor het wegslepen, het verplaatsen, het in bewaring plaatsen, het verkopen en het vemietigen op vordering van de politiediensten van de voertuigen die zich op het grondgebied van de politiezone 5344. Goedkeuring erratum n° 3 bestek ten gevolge van opheffing wet van 30 december 1975. (2020/60 -ID 730);
 • Aankoop van etiketten SIN PACOS voor het project PACOS-inschrijving overheidsopdracht federale politie. (2022/44 - ID 958);
 • Aankoop van trainingsmunitie - inschrijving overheidsopdracht federale politie. (2022/51-ID 965);
 • Aankoop van dienstmunitie - inschrijving overheidsopdracht federale politie. (2022/50 - ID 964);
 • Aankoop van schoenen (2022/53-ID 968);
 • Huur van anonieme voertuigen (2022/39-ID 953);
 • Aankoop van klein materiaal (2022/47-ID 957);
 • Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving (2022/51A-ID 966);
 • Meerjarige overheidsopdrachten van beperkte waarde (2022/54-ID 969);
 • Aanstelling van een studiebureau voor het opstellen van een onderhoudscontract voor de camera's: goedkeuring bestek, procedure en te raadplegen ondememers;
 • Hygiënische voorzieningen voor de sanitaire installaties van de politiezone: goedkeuring bestek, procedure en te raadplegen ondememers;
 • Aankoop van communicatiemateriaal - inschrijving ASTRID;
 • Raamovereenkomst S&L/DA/2021/069 kleine herstel-en klusjesdiensten - perceell: prestaties uitgevoerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - kennisname sluiting opdracht door FOD Financiën;

 

Personeel

 

 • Opening van betrekkingen in mobiliteit;