Volgende Politieraad: 6 maart 2023

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op maandag 6 maart 2023 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken

 

 • Wijziging van het organiek kader;
 • Valorisatie van de ervaring van het contractueel personeel - volmacht aan het politiecollege;
 • Huurovereenkomst van openbaar nut voor kantoren en parkeerplaatsen gelegen Pierre Dupontstraat 165 (1 ste verdieping) te 1140 Evere;

Financiën

 

 • Begrotingswijziging 2023/1;

Overheidsopdrachten

 

 • Aankoop van GBPR beschermingselementen - Inschrijving overheidsopdracht federale politie - dossier 2023/30
  -    ID 1075;
 • Financiëring van de buitengewone uitgaven door middel van krediet(en) - begroting 2023 - goedkeuring consultatiereglement en te raadplegen kredietgevers;
 • Aankoop van wisselstukken voor voertuigen - goedkeuring bestek, geraamd bedrag en de plaatsingsprocedure;
 • Aankoop van wapenstokken - Inschrijving overheidsopdracht lokale politie Antwerpen;
 • Aankoop van 250 toortslampen - lnschrijving overheidsopdracht Procurement van de federale politie;
 • Aankoop van defibrillatoren - eerste verlenging;
 • Beslissing tot toetreding tot het dienstaanbod van de federale politie voor de verkoop van sommige producten via de bestelmodule;
 • Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving- aankoop van informaticamateriaal;
 • Toetreding Gemeenschappelijke Overeenkomst GO 151 Juridische diensten - kennisname beslissing tot definitieve deelname;
 • Aankoop van een "upgrade" voor een mobiel ANPR camerasysteem - Inschrijving in de raamovereenkomst afgesloten door de aankoopcentrale Cipal dv;
 • Aankoop van een voertuig type bestelwagen, vervoer mobiele radar (GVD) - Inschrijving overheidsopdracht POLFED;
 • Aankoop van 40 smartphones - inschrijving CREAT;

Personeel

 

 • Opening van betrekkingen in mobiliteit ;

   Interpellaties

 • Interpellatie van mevrouw Lahssaini Leila betreffende: De aanwezigheid van een communicatiemiddel tussen de cellen en de bewaking in het politiebureau. 1s het noodzakelijk om een foto in te dienen voor een aanvraag van een attest bij een identiteitsdiefstal.
 • Interpellatie van mevrouw Nyssens Marie betreffende: De veiligheid van voetgangers op het kruispunt Sleecks-Lambermont.