Frédéric Dauphin, Korpschef

Hoofdcommissaris Frédéric Dauphin is de korpschef van de politiezone.

Hij werd officieel aangesteld door de politieraad en heeft zijn ambt op 17 december 2015 opgenomen. Zijn mandaat werd hernieuwd op 17 december 2020 voor een nieuwe termijn van vijf jaar

Hij werd geboren in 1973 en volgde een universitaire opleiding (geschiedenis). Hij begon zijn professionele loopbaan als luitenant bij de rijkswacht en is sinds ruim 12 jaar werkzaam bij de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek - Sint-Joost-ten-Node - Evere).

Het is een man met een brede ervaring (logistiek, HRM, openbare orde, gerechtelijk vlak ...), die vertrouwensrelaties wenst op te bouwen zowel met de overheden als met het personeel. De optimalisering van de coördinatie tussen de verscheidene diensten van de zone, de nauwe samenwerking met alle partners van de zone, de kennis van het terrein en de relaties met de bevolking zijn voor hem essentiële en cruciale elementen om de problemen op te lossen en om aan de burgers de kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden die zij mogen verwachten van hun politie.