Daniel De Hertog, waarnemend Korpschef

Eerste Hoofdcommissaris Daniel De Hertog is de waarnemend korpschef van de politiezone.

Hij is officieel in functie getreden op 6 september 2021. Momenteel worden de nodige stappen ondernomen voor de aanwerving van een nieuwe Korpschef.

Na zijn loopbaan als verpleger gestart te hebben, is HCP De Hertog in 1984 aan de slag gegaan bij de Brusselse politie om er verscheidene functies uit te oefenen. In 1993 werd hij benoemd tot Commissaris van politie te Schaarbeek, waarna hij aan het hoofd heeft gestaan van verscheidene diensten. In 2000 maakte hij deel uit van de subwerkgroep "politieprocessen" in het kader van de politiehervorming en werd hij benoemd tot Gerechtelijke Directeur naar aanleiding van de oprichting van de Zone 5344 PolBruNo.

Sinds 2019 bekleedt HCP De Hertog de functie van Adviseur van de Korpschef bij de Cel Intern Toezicht voor alle materies die kaderen binnen de rondzendbrief CP3.

Het is vanuit zijn ervaringen dat Eerste Hoofdcommissaris Daniel De Hertog zijn nieuwe opdrachten zal uitoefenen als waarnemend Korpschef van de PZ 5344.