Diefstalpreventieadvies?

Bescherm uw woning: raadpleeg een diefstalpreventieadviseur!

Wist u dat er in België elk uur acht inbraken gebeuren? Niet alleen heeft dit enorme materiële schade tot gevolg, ook mentaal en gevoelsmatig is dit moeilijk te verwerken. Reden genoeg om uw woning beter te beschermen tegen inbrekers! Hoe begint u hieraan? Een eerste, heel eenvoudige, stap is om beroep te doen op een diefstalpreventieadviseur (DPA) van onze politiezone.

Wat is de meerwaarde van het bezoek van een diefstalpreventieadviseur?

Samen met u doen wij een rondgang van de woning en maken we een veiligheidsdiagnose. Vervolgens geven we u nauwkeurig en vertrouwelijk advies hoe het risico op inbraak in uw woning tot een minimum te beperken. Ons advies is altijd neutraal, objectief en gratis. U bent vrij om ons advies al dan niet op te volgen.

Wie zijn wij?

Momenteel zijn er twee adviseurs in de politiezone Minos die deskundig opgeleid zijn en de nodige ervaring hebben op het terrein. Wij zijn op de hoogte van de meest recente technologieën.

Heeft zo’n advies nut?

Wij zijn er van overtuigd dat na het opvolgen van ons advies de kans, om (opnieuw) slachtoffer te worden van een inbraak, klein is. Uiteraard kunnen wij niets uitsluiten en nemen wij geen verantwoordelijkheid op als er zich toch feitelijkheden voordoen.
Uit onderzoek is gebleken dat ruim 9 op de 10 mensen tevreden zijn over het geleverde advies. Meer dan 8 op de 10 mensen voelen zich veiliger na het opvolgen van de adviezen.

Wanneer een advies vragen?

U kan op elk moment advies aanvragen. Wacht niet af tot u slachtoffer bent geworden! Wist u dat we ook advies op bouwplan kunnen geven?

Hoe kan u ons bereiken?

Via de dienst diefstalpreventie.

of via de website https://www.besafe.be/diefstalpreventieadviseur

(bron: secunews)

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 451 98 98.