Wens je iemand als vermist op te geven?

De vergrijzing neemt toe, wij worden alsmaar ouder. Dit betekent dat wij allemaal meer geconfronteerd worden met dementerend gedrag. De OCMW’s in onze politiezone, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem willen samen met de lokale politie Minos bekijken hoe zij hun dienstverlening beter kunnen afstemmen op deze kwetsbare doelgroep.

Niet alleen in rust- en zorginstellingen verdwijnen regelmatig dementerende bewoners. Ook in thuissituaties wordt men al wel eens geconfronteerd met een ouder familielid dat plots verdwijnt. is. De fysieke toestand van deze personen maakt dat hun ‘dolen’ een onrustwekkend karakter krijgt.

Het is dan belangrijk om een snelle en gerichte interventie te organiseren om de vermiste persoon op te sporen. Een duidelijke communicatie is dan onontbeerlijk. De praktijk wijst uit dat er in het begin van het opsporingsonderzoek veel tijd verloren gaat om reden dat de nodige informatie niet onmiddellijk beschikbaar is. Veel van deze vermissingen worden vastgesteld buiten de kantooruren (instellingen) of in omstandigheden waar deze informatie niet snel kan worden verzameld. De eerste uren in het onderzoek zijn echter essentieel voor de goede afloop van een onrustwekkende verdwijning.

Hiervoor werd er van uit de lokale politie Minos een standaard formulier Meldingsformulier vermist@politieminos ontwikkeld: het is een belangrijke bron van informatie. Het formulier kan geraadpleegd worden op de website van de lokale politie Minos. Het is een invuldocument waarbij niet alleen een persoonsbeschrijving wordt gevraagd maar ook naar de gewoonten van de vermiste persoon wordt gepeild. Het document wordt via een externe link overgemaakt aan de politie permanentie te Mortsel. Indien er een (digitale) foto beschikbaar is kan u deze afzonderlijk overmaken op het email adres dat bovenaan het document staat. Hebt u een foto maar kan u deze niet digitaal overmaken, dan kan u deze meebrengen bij uw aangifte op het permanent onthaal te Mortsel of de politiepatrouille haalt hem bij u op.

Belangrijk:

Indien een persoon wordt vermist moet u hiervan altijd aangifte doen bij de politie. Het meldingsformulier vervangt de aangifte niet en is enkel een hulpmiddel om de zoekactie zo snel en efficiënt mogelijk op te starten. U kan voor uw aangifte rechtstreeks naar uw wijkcommissariaat gaan of naar het permanent bemande onthaal te Mortsel, Liersesteenweg, 1. U kan ook telefonisch de wachtofficier in Mortsel contacteren op het telefoonnummer 03/451.98.98. Hij/zij zal met u verdere afspraken maken over de verder te ondernemen stappen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 451 98 98.