https://www.politie.be/5352/ nl Alcohol & drugs in het verkeer en drugs en overlast. https://www.politie.be/5352/nieuws/alcohol-drugs-in-het-verkeer-en-drugs-en-overlast <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-04-12T12:40:05Z">Ma 12.04.2021 - 14:40</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3288"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De lokale politie Brasschaat voerde op op 9 en in de avond van 10-11 april 2021 op diverse plaatsen in de gemeente controles uit inzake alcohol &amp; drugs in het verkeer en drugs / overlast.Deze controles kaderen in de actieplannen van onze zone.</p> <p><img alt="gestriped voertuig" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dc29bc53-1fb5-4fb2-a473-06968d8ea4ba" height="259" src="/5352/sites/5352/files/images/controle_0.jpg" width="204" /></p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Samen met onze partners willen wij bijdragen aan de beheersing en het terugdringen van het fenomeen van verdovende en stimulerende middelen in Brasschaat, en in het bijzonder ook aan de overlast die hiermee gepaard gaat.</p> <p>In totaal werden 94 voertuigen gecontroleerd in DIV. (boorddocumenten)<br /> 28 personen werden gecontroleerd/gefouilleerd en 16 voertuigen werden grondig onderzocht.</p> <p>Dit resulteerde in:<br /> •    4 onmiddellijke schikking drugs<br /> •    1 informatierapport (verdachte gedragingen)<br /> •    1 GAS pv bromfiets in het park<br /> •    1 pv schenden voorwaarden<br /> •    1 pv wapendracht<br /> •    1 pv toevertrouwen van een voertuig aan iemand onder invloed alcohol/drugs<br /> •    1 voertuig werd specifiek gecontroleerd door de drughond van de Federale politie<br /> •    1 vaststelling ADR vervoer van flessen lachgas<br /> •    1 GAS pv + bestuurlijke inbeslagname flessen lachgas<br /> •    2 GAS pv voor parkeren<br /> •    2 onmiddellijke inning negeren verkeersbord C1 (verboden rijrichting)<br /> •    1 verkeersinbreuk vermoeden niet verzekerd voeren<br /> •    1 pv in beslagname rijbewijs (gesignaleerd als verloren door de houder)<br /> •    1 onmiddellijke inning bestuurder voorlopig rijbewijs M36 (= met begeleider)<br /> •    29 fietsers werden gecontroleerd. Hierbij werd 1 onmiddellijke inning opgesteld.</p> <p>Er werd tevens gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs tijdens het besturen van een voertuig:</p> <ul> <li>van de 262 gecontroleerde personen legden 7 bestuurders een positieve ademtest af = 2,8%</li> <li>7 bestuurders legden een positieve speekseltest af = 63,6%. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.</li> </ul> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3288"></div> </div> Mon, 12 Apr 2021 12:40:04 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3288 at https://www.politie.be/5352 Lokale politie Brasschaat zet zich mee in voor het DIERENWELZIJN https://www.politie.be/5352/nieuws/lokale-politie-brasschaat-zet-zich-mee-in-voor-het-dierenwelzijn <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-04-08T14:08:32Z">Do 8.04.2021 - 16:08</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3282"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Wat betekent dierenwelzijn<img alt="allemaal beestjes" data-entity-type="file" data-entity-uuid="be12af46-7aa4-4ae0-9013-ff90f9a5a000" src="/5352/sites/5352/files/images/beestjes.jpg" /></strong></p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Dierenwelzijn wordt getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’.</p> <p>Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn:</p> <ul> <li>vrij van honger, dorst en onjuiste voeding</li> <li>vrij van ongemak</li> <li>vrij van pijn, verwonding en ziekte</li> <li>vrij om normaal gedrag te vertonen</li> <li>vrij van angst en stress</li> </ul> <p><strong>Wat zegt de wet</strong></p> <p>De wet van  14 augustus 1986 Art 4</p> <p>§1: Ieder die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet <strong>aangepaste voeding, verzorging </strong><strong>en huisvesting </strong>voorzien in overeenstemming met aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie van het dier.</p> <p>In uitoefening van hun opdracht mag de politie alle vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren worden gehouden of gebruikt betreden.</p> <p><strong>Waar kan je voor info en hulp terecht</strong></p> <p>Bij dierenwelzijn van de lokale politie Brasschaat kan u  terecht voor een melding of een vraag met betrekking tot de verwaarlozing en /of mishandeling van dieren.</p> <p>U kan via mail <a href="mailto:pz.brasschaat.dierenwelzijn@police.belgium.eu">pz.brasschaat.dierenwelzijn@police.belgium.eu</a>  1INP Ilse Janssens bereiken. Alle mails worden vanzelfsprekend met de nodige discretie behandeld. Zij zal,in samenwerking met het dierenwelzijnteam, ter plaatse de situatie bekijken en de beste oplossing  zoeken voor het welzijn van het dier.</p> <p><img alt="ilse en de kip" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fc194968-f16b-41a1-a4c1-9469b55dffdd" height="245" src="/5352/sites/5352/files/images/web_lse%20kip.jpg" width="184" />1INP Janssens Ilse, is wijkinspecteur en het aanspreekpunt binnen onze zone voor dierenwelzijn.</p> <p><strong>We doen dit in samenwerking</strong></p> <p>De dienst dierenwelzijn werkt samen met de lokale overheid en o.a. organisaties die zich inzetten voor het dierenwelzijn te Brasschaat en omgeving.</p> <ul> <li><a href="https://www.vocbrasschaatkapellen.be/" target="_blank"><strong>VOC</strong></a>: vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen</li> <li><a href="https://www.adopteereendier.be/dierenasielen/catdet" target="_blank"><strong>Catdet</strong></a>: een organisatie die instaat voor de opvang en sterilisatie van zwerfpoezen</li> <li><strong><a href="http://www.dierenasielschoten.be/" target="_blank">Het dierenasiel te Schoten</a>: </strong> noodopvang van dieren</li> </ul> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3282"></div> </div> Thu, 08 Apr 2021 14:08:32 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3282 at https://www.politie.be/5352 Politie Brasschaat klist verdachte tijdens een verkeersactie. https://www.politie.be/5352/nieuws/politie-brasschaat-klist-verdachte-tijdens-een-verkeersactie <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-04-06T12:45:11Z">Di 6.04.2021 - 14:45</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3276"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Bij een actie onderschept de politiezone Brasschaat een voertuig dat door de interventieploeg gekend was uit een eerdere melding, waarbij sprake kon zijn van drugs.</p> <p><img alt="diverse drugs" data-entity-type="file" data-entity-uuid="97092569-0209-4b24-88a1-91fc73f53211" height="168" src="/5352/sites/5352/files/images/drugs1.jpg" width="156" /></p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>In het voertuig en de woning van de verdachte worden, in samenwerking met het federaal hondenteam, verschillende types verdovende middelen gevonden.</p> <p>Bij een verkeeractie op zaterdagnacht 3 april 2021, op de Bredabaan, bemerkte de interventieploeg van de politiezone Brasschaat een voertuig dat gelinkt werd aan een vermoeden van drugstrafiek. De politie achtervolgde het voertuig en bracht het tot stilstand in Onderheide.</p> <p>De bestuurder, een 22 jarige man uit Antwerpen, en het voertuig werden overgebracht naar het politiecommissariaat waar het voertuig uitgevoerd gecontroleerd werd, met bijstand van het federaal hondenteam.</p> <p>De drughond kon uiteindelijk 5 pakjes cocaïne (+/-20g) ontdekken, die zeer goed verstopt waren in het voertuig.</p> <p>Daarop werd de woning van de verdachte doorzocht. In de kelder van de woning detecteerde de drughond, in een doos, nog eens 3 blokjes hasj, 2 pakjes methamine, 63gr crack en 83 XTC-pillen.</p> <p>In opdracht van het Antwerpse Parket werd de verdachte voorgeleid en ging de politie over tot de inbeslagname van de drugs, een som geld, 3 gsm-toestellen evenals het voertuig van de verdachte.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JrI4Q98hTY4&amp;feature=youtu.be" target="_blank">Drugs en de overlast </a>die daarmee gepaard gaat, is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Brasschaat. Dit betekent dat alle afdelingen binnen het politiekorps hierop actief werken. Enerzijds zetten we in op preventie via projectwerking binnen de Brasschaatse scholen. Anderzijds wordt repressief opgetreden door de organisatie van controleacties en door zeer actief te controleren op druggebruik in het verkeer.</p> <p>Meer informatie over het ZVP en de andere prioriteiten vindt u op onze website: <a href="/5352/over-ons/het-zonaal-veiligheidsplan-pz-brasschaat-2020-2025" target="_blank">Het zonaal veiligheidsplan PZ Brasschaat 2020-2025</a>.</p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3276"></div> </div> Tue, 06 Apr 2021 12:45:11 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3276 at https://www.politie.be/5352 Een duidelijk zichtbaar huisnummer is van levensbelang! https://www.politie.be/5352/nieuws/een-duidelijk-zichtbaar-huisnummer-is-van-levensbelang <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-23T10:07:30Z">Di 23.03.2021 - 11:07</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3273"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Als eigenaar ben je verplicht een huisnummer aan de woning te voorzien.</p> <p><img alt="diverse huisnummers" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1452a8da-b87d-40c3-b6bf-6dcb1d76af58" height="125" src="/5352/sites/5352/files/images/Afbeelding1.jpg" width="125" />Controleer je huisnummer voor je eigen veiligheid!</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het huisnummer moet duidelijk leesbaar zijn vanaf de openbare weg.  Ingeval van een noodsituatie is dit zeer belangrijk opdat brandweer, ziekenwagenpersoneel of politie geen kostbare tijd zouden verliezen door naar het juiste huisnummer te moeten zoeken.</p> <p>Een huisnummer, in kleurencontrast bv donkere letters op een witte achtergrond of omgekeerd, met verlichting in de buurt is alvast zowel overdag als bij donker duidelijk herkenbaar.</p> <p>Waar plaats je het best je huisnummer?</p> <ul> <li>Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of in-/uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is.</li> <li>Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de hoofdtoegang van het terrein, een duidelijk zichtbaar huisnummer te worden aangebracht.</li> <li><strong>Op plaatsen waar de gevel van een woning of gebouw niet aan de openbare weg paalt, is het raadzaam om het huisnummer op de postbus te herhalen.</strong></li> <li>Als het huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of in de buurt van de brievenbus. Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.</li> <li>Ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3273"></div> </div> Tue, 23 Mar 2021 10:07:29 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3273 at https://www.politie.be/5352 Aandacht voor volgend bericht! https://www.politie.be/5352/nieuws/aandacht-voor-volgend-bericht <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-17T07:32:14Z">Wo 17.03.2021 - 8:32</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3267"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op <strong>23/3/2021</strong> worden er  in de voormiddag elektriciteitswerken uitgevoerd</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>in het politiecommissariaat te Brasschaat.<br /> De telefooncentrale en de mail zullen hierdoor tijdelijk buiten werking zijn.  Het onthaal zal in de voormiddag telefonisch enkel via een tijdelijk nr  0478/741.296 beschikbaar zijn.  Afspraken kunnen er voor die voormiddag niet gemaakt worden.  </p> <p>Uiteraard blijft de lokale politie van Brasschaat <strong>bereikbaar voor dringende noodhulp via het nummer  101.</strong><br /> Wij hopen deze hinder tot het minimum te kunnen herleiden.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3267"></div> </div> Wed, 17 Mar 2021 07:32:14 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3267 at https://www.politie.be/5352 Controleactie ‘afleiding achter het stuur’ https://www.politie.be/5352/nieuws/controleactie-afleiding-achter-het-stuur <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-11T07:27:38Z">Do 11.03.2021 - 8:27</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3264"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Ook minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, benadrukte het belang van deze provinciale actie met een bezoek aan het controledispositief van PZ Brasschaat.<img alt="minister Bz op bezoek" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7583c358-ac76-485a-bc17-0d923162405d" height="158" src="/5352/sites/5352/files/images/210304_GSM_LAV_004.jpg" width="236" /></p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De provinciale verkeersactie 'Afleiding achter het stuur' leverde in de<strong> politiezone Brasschaat</strong> vorige week :</p> <ul> <li>74 rechtstreekse dagvaardingen voor de politierechtbank op.</li> <li>2 onmiddellijke inningen +18 jarige fietsers,</li> <li>2 brieven aan ouders voor  -16 jarigen</li> <li>1 onmiddellijke inning voor buitenlandse vrachtwagen.</li> </ul> <p><img alt="delegatie" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9f4e1114-785f-436a-b88f-572ad5f7c739" src="/5352/sites/5352/files/images/Minister_0.jpg" /></p> <p>Meer info over deze provinciale actie vindt u in onderstaand persbericht <em>(Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Antwerpen van de Federale Politie</em>)</p> <p>In de week van 1 tot en met 7 maart voerden de politiediensten op verschillende plaatsen in provincie Antwerpen controles uit in het kader van de actie ‘afleiding achter het stuur’. Alle lokale politiezones en de Federale Wegpolitie namen deel aan deze controleactie, onder leiding van de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Antwerpen van de Federale Politie. Tijdens de actieweek werden 2212 overtredingen vastgesteld.<br /> De verscherpte controles kwamen er in het verlengde van de “Automodus”-campagne die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) tot eind februari voerde met enkele bekende figuren als ambassadeurs. Naast het gebruik van de gsm/smartphone, zorgen ook andere zaken voor afleiding achter het stuur: de bediening van de gps tijdens het rijden, de bediening van de autoradio, eten en drinken tijdens het rijden, ...  In files merkt men regelmatig dat make-up wordt aangebracht of dat er iets wordt gelezen, waardoor kop-staartaanrijdingen gebeuren. De extra controles tijdens de actieweek richtten zich op al deze vormen van afleiding.<br /> Resultaten<br /> In totaal werden er 2212 overtredingen vastgesteld. 2086 daarvan waren inbreuken met betrekking tot het gebruik van de gsm/smartphone achter het stuur.<br /> Het parket zette zijn schouders mee onder deze actie en wilde een krachtig signaal geven. Vaststellingen door de politie van dergelijke feiten worden normaal vervolgd in de vorm van een onmiddellijke inning, maar tijdens deze provinciale actie werd voor het merendeel van de bestuurders een proces-verbaal opgesteld waarbij zij later voor de politierechtbank moeten verschijnen.<br /> 184 bestuurders kregen een onmiddellijke inning voor het gebruik van hun gsm/smartphone achter het stuur: het gaat om 61 fietsers, 1 bromfietser en 122 bestuurders zonder Belgische verblijfplaats. 1902 bestuurders kregen een PV voor het gebruik van hun gsm/smartphone achter het stuur, waarvoor zij later gedagvaard zullen worden voor de politierechtbank. Het gaat hier om 1398 bestuurders van personenauto’s, 394 bestuurders van lichte vrachtwagens, 108 vrachtwagenbestuurders en 2 bestuurders van een motorfiets.<br /> Voor andere vormen van afleiding achter het stuur werden 126 bestuurders beboet. 13 bestuurders zonder verblijfplaats in België kregen een onmiddellijke inning. 113 PV’s werden opgesteld waarvoor de bestuurders later worden gedagvaard voor de politierechtbank: 54 bestuurders van personenauto’s, 38 bestuurders van lichte vrachtwagens, 19 vrachtwagenbestuurders en 2 bestuurders van motorfietsen.<br /> Antwerps gouverneur en voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, Cathy Berx, ondersteunde de controleactie en wees uitdrukkelijk op het belang van de actie en de gevaren van afleiding achter het stuur.<br />   </p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3264"></div> </div> Thu, 11 Mar 2021 07:27:38 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3264 at https://www.politie.be/5352 Lokale recherche politiezone Noord en Brasschaat betrappen dealer van cannabis en cocaïne. https://www.politie.be/5352/nieuws/lokale-recherche-politiezone-noord-en-brasschaat-betrappen-dealer-van-cannabis-en-cocaine <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-03T12:08:57Z">Wo 3.03.2021 - 13:08</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3252"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Via een betrokken burger kreeg de lokale recherche</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>van Politiezone Noord een melding inzake een dealer van cannabis en cocaïne. Uit onderzoek bleek dat er gedeald werd in (de omgeving van) de Bloemenlei in Brasschaat. Op 24 februari 2021 ging de lokale recherche van Politiezone Noord, bijgestaan door de lokale recherche van Politiezone Brasschaat, over tot observatie in voormelde omgeving. Zij konden de dealer op heterdaad betrappen. Hij was in het bezit van 12 dosissen cocaïne, 50 gram cannabis en een boksbeugel. Bij de huiszoeking werden 210 gram cocaïne en 38 verpakte dosissen cocaïne aangetroffen. De drugs waren verstopt in een grote pot met rijst. Daarnaast werden meerdere zakken (een zak met 1 kilogram, een zak met 125 gram, een zak met 32 gram, en een grote hoeveelheid voorverpakte zakjes) aangetroffen, allen met cannabis. De recherche trof eveneens een hoeveelheid cash geld en luxegoederen aan. De betrokkene werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek loopt verder.</p> <p>(bron PZ Noord)</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3252"></div> </div> Wed, 03 Mar 2021 12:08:56 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3252 at https://www.politie.be/5352 22 februari Europese dag van het slachtoffer. https://www.politie.be/5352/nieuws/22-februari-europese-dag-van-het-slachtoffer <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-22T09:15:04Z">Ma 22.02.2021 - 10:15</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3249"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><img alt="podcast" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2a5d86cf-8888-4616-a62b-3b8a061e4a44" height="174" src="/5352/sites/5352/files/images/podcast_zorgvoorhetslachtoffer_1.jpg" width="174" /></p> <p>Wat als je op een dag ongewild in de rol van het slachtoffer belandt?</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De politie, <a href="https://twitter.com/OMP_BE"><strong>het parket</strong></a> en verschillende overheden staan klaar om slachtoffers van een misdrijf of nabestaanden te ondersteunen.</p> <p>In onderstaande podcast gaat het Parket dieper in op de rol van slachtofferzorg, slachtofferhulp, slachtofferonthaal en de rol van het parket hierin.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=U3rPLh8d_qs&amp;feature=youtu.be" target="_blank">Videocast: Zorg voor het slachtoffer    </a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3249"></div> </div> Mon, 22 Feb 2021 09:15:04 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3249 at https://www.politie.be/5352 Twee inbrekers op heterdaad gevat. https://www.politie.be/5352/nieuws/twee-inbrekers-op-heterdaad-gevat <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-02T13:24:21Z">Di 2.02.2021 - 14:24</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3222"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Zaterdagavond, 30 januari 2021, kon de lokale politie Brasschaat, met de hulp van een speurhond en</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>bijstand van de omringende politiezones, twee verdachten inrekenen die in verband gebracht konden worden met twee woninginbraken die even voordien gebeurden in de Kasteellei en de Vriesdonklei. De twee werden door het Antwerpse Parket onder aanhoudingsmandaat geplaatst.</p> <p>Omstreeks 20u30 krijgt de lokale politie Brasschaat de melding over een inbraakalarm in de Kasteellei. Ter plaatse stellen de inspecteurs vast dat een ladder tegen de gevel werd geplaatst en een raam werd ingeslagen. In de woning werden verschillende kamers doorzocht. Achteraf blijkt dat er een aantal kostbare zaken werden gestolen. Tegelijkertijd kom er een oproep binnen voor verdachte handelingen in de Reintjesbeek.</p> <p>Tien minuten later komt een derde melding binnen voor een woninginbraak in de Vriesdonklei. Ook hier werd een venster beschadigd, werden verschillende kamers doorzocht en blijken kostbare zaken ontvreemd te zijn. De bewoners waren aanwezig op het moment van de feiten.</p> <p>Aangezien de inbraken nog maar net plaats gevonden hebben en de inbrekers mogelijk nog in de buurt zijn, wordt een speurhond ter plaatse gevraagd.</p> <p>In de nabij gelegen Parklaan detecteert de hond een eerste verdachte (°1989) die kan worden ingerekend. De tweede verdachte (°1996) wordt even later ook aangetroffen in de directe omgeving. Een van de twee ging meteen over tot bekentenissen. Beide verdachten werden voorgeleid voor het Antwerpse Parket dat hun aanhouding bevestigde.</p> <p>Dankzij een uitgebreide zoekactie met bijstand van politiezones Antwerpen, Schoten, Noord en Voorkempen konden de verdachten ingerekend worden en werd een deel van de buit van de twee inbraken teruggevonden. Verder werden ook nog waardevolle zaken aangetroffen die mogelijk buit werden gemaakt bij eerdere diefstallen, dit wordt momenteel nog verder onderzocht. Er werd ook een BIN-bericht verstuurd.</p> <p>Hierbij ook nog enkele preventietips om het dieven nét iets moeilijker te maken om hun slag te slaan:</p> <ul> <li>Donkere dagen zijn het ideale moment om toe te slaan: wek de indruk dat er iemand thuis is en zorg voor goede verlichting rondom je huis, eventueel met een bewegingsdetector.</li> <li>Zorg dat je woning zichtbaar is vanaf de straat: snoei struiken en hagen.</li> <li>Berg ladders en ander materiaal dat toegang tot je woning kan vergemakkelijken op, zodat inbrekers er geen gebruik van kunnen maken.</li> <li>Wees alert wanneer je buren afwezig zijn en meld verdachte situaties bij de lokale politie.</li> <li>Vraag woningtoezicht aan bij de lokale politie wanneer je voor langere tijd uithuizig bent.</li> </ul> <p>Je kan ook steeds terecht bij de lokale politie Brasschaat voor diefstalpreventieadvies. Een inspecteur van de buurtpolitie komt dan bij je langs met tips over hoe je je woning beter kan beschermen tegen inbrekers: <a href="/5352/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies-aanvragen">https://www.politie.be/5352/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies-aa…</a>.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3222"></div> </div> Tue, 02 Feb 2021 13:24:21 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3222 at https://www.politie.be/5352 Ga jij ook in automodus voor je rijdt? https://www.politie.be/5352/nieuws/ga-jij-ook-in-automodus-voor-je-rijdt <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-02T12:44:49Z">Di 2.02.2021 - 13:44</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3216"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><h3>Afleiding is één van de grootste oorzaken van ongevallen in het verkeer.</h3> <p><img alt="logo van VSV beloofd" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9fdca507-87a8-47d3-95e9-6fe71c71cd6e" src="/5352/sites/5352/files/images/VSV_Automodus_FB-omslag_851x315px_1.png" class="align-center" /></p> <p>Een actie van de Vlaamse stichting voor verkeersveiligheid (VSV)</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Je smartphone is afleider nummer één achter het stuur. De verleiding is groot om iedere binnenkomende melding te checken en elke oproep te beantwoorden. Je denkt al snel dat je anders iets belangrijks zult missen. Terwijl de meeste van je telefoontjes, berichtjes en likes gerust kunnen wachten tot na je rit, want geen enkele melding is een ongeval waard!</p> <p>Ga in automodus voor je rijdt! Zet je gsm op stil, op ‘niet storen’ of leg hem gewoon buiten handbereik.</p> <p>Beloof het ook op <a href="https://www.beloofd.be/" target="_blank">www.beloofd.be</a>!</p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3216"></div> </div> Tue, 02 Feb 2021 12:44:49 +0000 Lokale Politie Brasschaat 3216 at https://www.politie.be/5352