Bataljon Artillerie van Kwartier West en Lokale Politie Brasschaat slaan handen in elkaar voor verkeersveiligheid

Op maandag 3 april 2023 starten er vernieuwingswerken op het kruispunt van de Bredabaan, Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg.

vrachtwagen militairen

De werken hebben een grote impact op de verkeersveiligheid in de omgeving van het Kwartier West. Daarom slaan Defensie en de lokale politie van Brasschaat de handen in elkaar, samen met de scholen in de omgeving om maximaal in te zetten op sensibilisering van alle weggebruikers.

rotonde st jobsteenweg

 

Door de infrastructuurwerken op het kruispunt van N1 met N117, zal de hoofdingang van het militair Kwartier West niet meer bereikbaar zijn via de Bierwertslei en zal alle verkeer dat het kwartier wenst te vervoegen, omgeleid worden naar het centrum van Maria-ter-Heide, via het Zegeplein en de Kapellei.

Deze vernieuwde verkeersituatie heeft een aantal structurele gevolgen. Tijdens de ochtend- en de avondspits zal het een stuk drukker zijn in het centrum van Maria-ter-Heide. Omwille van de bestaande tonnagebeperking op de Brechtsebaan zullen zware voertuigen enkel nog via de Bredabaan en de Kapellei het kwartier kunnen vervoegen.

Dit zou het risico kunnen vergroten op dodehoekongevallen met actieve weggebruikers, met name voetgangers en fietsers. Ook zullen een aantal langere en zwaardere militaire vrachtwagens die hun draaibeweging niet kunnen maken op het kruispunt Bredabaan en Kapellei, moeten uitwijken op de rijvakken van de andere rijrichtingen.

  • Sensibiliseringscampagne

Het Bataljon Artillerie en de lokale politie Brasschaat werken momenteel aan een sensibiliseringscampagne met als doel de dodehoekongevallen op het Zegeplein te vermijden. Deze campagne richt zich enerzijds op de chauffeurs van Defensie en anderzijds op de scholieren van Marie-ter-Heide.

Op 13 februari 23 vond een eerste intensieve trainingsdag plaats in het Kwartier West. Hierbij werden de ervaren militaire chauffeurs getraind door de lokale politie van Brasschaat in het domein van defensief rijden en dodehoekongevallen en dit op alle types zware militaire voertuigen waarover het Bataljon Artillerie beschikt. Het Bataljon gebruikt deze opgedane expertise nu verder binnen de eenheid om alle andere chauffeurs te trainen en te sensibiliseren.

Bijkomend verleende Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen zijn steun om de verkeersveiligheid van het kruispunt aan het Zegeplein te bekijken en infrastructurele oplossingen te zoeken voor het probleem van de draaibewegingen van de langere en zwaardere vrachtwagens.

vrachtwagen

In het kader van de sensibilisering van militaire chauffeurs zullen er in maart nog een aantal trainingsdagen georganiseerd worden door de lokale politie van Brasschaat, op het Zegeplein.

Op 21 en 24 maart zullen basisschool Mater Dei MTH en het GIBO Heide ook uitgenodigd worden in het Kwartier West en zal de lokale politie van Brasschaat de scholieren informeren over de dodehoek-risico’s. De leerlingen zullen die dag ook kennis kunnen maken met verschillende militaire voertuigen.

gert geeft opleiding dode hoek
  • Hulpdiensten

Na een overleg tussen het Bataljon Artillerie en de lokale politie van Brasschaat werd er ook een oplossing aangereikt voor alle hulpdiensten, in het bijzonder voor ziekenwagen, MUG en brandweer, die gedurende de periode van de werken gebruik zullen kunnen maken van een doorgang via het Militair domein ter hoogte van de Vliegveldlaan om zo de interventietermijnen te minimaliseren.

Met deze initiatieven trachten het Bataljon Artillerie en de lokale politie van Brasschaat, in samenwerking met diverse partners bij te dragen tot een verkeersveilige omgeving

Meer informatie over de verkeerspreventieprojecten van de lokale politie Brasschaat: www.verkeerspreventiebrasschaat.be.

De ‘dode hoek’?

Een dode hoek is een zone rondom een voertuig (auto, bus, vrachtwagen,…) waar de bestuurder niets of niemand kan zien. Dit is in het bijzonder een gevaar voor fietsers. De dode hoek wordt soms aangegeven met een sticker op het voertuig.

 

Tips en tricks om gevaarlijke situaties te minimaliseren:

- Blijf steeds achter een groot voertuig, zowel op het fietspad als op de rijbaan;

- Wees zichtbaar (fietsverlichting, fluohesje, reflecterende rugzakhoes, …);

- Probeer altijd oogcontact te maken. Je kan de aandacht trekken door o.a. te zwaaien.

 

oversteek met camion

Labels