Beste wensen voor 2019

korpschef trekt 2019 op slee

De korpschef en alle korpsleden wensen u een goed eindejaar en een veilig 2019 toe!