Brom- en fietscontroles te Brasschaat

De lokale politie Brasschaat voerde deze week diverse fiets- en bromfietscontroles uit op diverse plaatsen in de gemeente.

 De controles hadden enerzijds betrekking op de wegcode (o.a. juiste plaats openbare weg en snelheid) en anderzijds op de technische vereisten (o.a. verlichting)  Er werden in totaal 98 fietsers gecontroleerd en 27 bromfietsen.

Verbaliseringsbeleid met betrekking tot "juiste plaats openbare weg";

30 fietsers jonger dan 16 jaar werden niet geverbaliseerd.  Hun ouders ontvangen een schrijven met toelichting.  11 fietsers  van 16 jaar  en ouder werden wel geverbaliseerd.

Positieve noot is dat het merendeel van de gecontroleerde fietsers en bromfietsers in orde waren op vlak van technische vereisten.  Met andere woorden; Licht op, helm en fluo aan, klaar om veiliger door het verkeer te gaan !

Ook de komende weken blijven onze medewerkers controles uitvoeren !"