Een duidelijk zichtbaar huisnummer is van levensbelang!

Als eigenaar ben je verplicht een huisnummer aan de woning te voorzien.

diverse huisnummersControleer je huisnummer voor je eigen veiligheid!

Het huisnummer moet duidelijk leesbaar zijn vanaf de openbare weg.  Ingeval van een noodsituatie is dit zeer belangrijk opdat brandweer, ziekenwagenpersoneel of politie geen kostbare tijd zouden verliezen door naar het juiste huisnummer te moeten zoeken.

Een huisnummer, in kleurencontrast bv donkere letters op een witte achtergrond of omgekeerd, met verlichting in de buurt is alvast zowel overdag als bij donker duidelijk herkenbaar.

Waar plaats je het best je huisnummer?

  • Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of in-/uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is.
  • Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de hoofdtoegang van het terrein, een duidelijk zichtbaar huisnummer te worden aangebracht.
  • Op plaatsen waar de gevel van een woning of gebouw niet aan de openbare weg paalt, is het raadzaam om het huisnummer op de postbus te herhalen.
  • Als het huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of in de buurt van de brievenbus. Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.
  • Ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.