Het belang van zone 30 in de bebouwde kom.

In ons zonaal veiligheidsplan is veiligheid

 

 

 

verkeersbord zone  30

in verkeer met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker al jaren een prioriteit. We gaan nu een stapje verder.

De lokale politie Brasschaat heeft de intentieverklaring coalitie zone 30 ondertekend  (samenwerking met Verkeersveilig Vlaanderen). We zijn overtuigd van het belang van de zone 30 en hebben de intentie om in de toekomst verder aan een veilige en leefbare bebouwde kom te werken en aan de bewustmaking van het belang van de zone 30 daarin.

30 km is voordelig voor de verkeersveiligheid:

  • gezichtsveld van bestuurder is breder
  • remafstand is kleiner
  • bij aanrijding is er minder kans op doden of zwaar gewonden. Overlevingskans vergroot aanzienlijk.
  • trager rijden, minder optrekken en afremmen geeft minder geluidsoverlast en vervuiling en zelfs vlotter verkeer
  • zone 30 ontmoedigt sluipverkeer en stimuleert het fietsen/wandelen.