Lokale politie Brasschaat speelt kort op de bal i.v.m. schermutseling tussen jongeren op de Bredabaan.

Gisteren werden we rond kwart voor vijf in de namiddag verwittigd dat er een aantal jongeren slaags waren geraakt

op het pleintje ter hoogte van het kruispunt van de Door Verstraetelei en de Bredabaan. Toen we ter plaatse kwamen, waren er zo’n 20 jongeren aanwezig. Het zou om leerlingen gaan van naburige scholen waartussen een schermutseling was ontstaan.

Vandaag namen we dan ook contact op met de directies van deze scholen en spraken samen met hen de betrokken leerlingen hierover aan met de boodschap dit gedrag onmiddellijk te stoppen. Gezien er via verschillende sociale mediakanalen was opgeroepen om na schooltijd terug tot een confrontatie over te gaan, was de lokale politie van Brasschaat dan ook aanwezig in de omgeving, zowel in uniform als anoniem, en hielden we toezicht. Er deden zich geen incidenten voor.

De lokale politie van Brasschaat onderzoekt de feiten verder en zal het ook de komende dagen van nabij opvolgen.