Route2school: de digitale schoolroutekaart

Dit project heeft als hoofddoel het verbeteren en optimaliseren van de verkeersveiligheid van  de kinderen en alle andere bewoners in onze gemeente.

logo van  het project

De scholen in de gemeente Brasschaat werken samen met het gemeentebestuur mee aan het project Route2School. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen.  Hiervoor roepen we in de eerste plaats de hulp in van leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken. Voor het Route2School-project verzamelen we van maandag 29 oktober 2018 tot en met vrijdag 21 december 2018 zoveel mogelijk data.

Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn enorm nodig om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken.

Ook kan u mee nadenken over oplossingen. We willen samen met jullie op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren. Via deze nieuwsbrief willen we daarom een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren!