Schrijnende situatie van dierenverwaarlozing ontdekt.

Naar aanleiding van een tussenkomst van één

kooi met 2 papegaaien

van onze wijkagenten werd een schrijnende situatie van dierenverwaarlozing ontdekt. De leefomstandigheden van de twee honden, drie katten, twee papegaaien, drie watersalamanders en veertig vissen waren dusdanig slecht dat dringende maatregelen noodzakelijk waren.  Naast de inbeslagname van de dieren werd er een proces-verbaal opgesteld. Gezonde leefomstandigheden zijn een basisvoorwaarden om dieren te houden!

Voor een melding of een vraag met betrekking tot de verwaarlozing en/of mishandeling van dieren kan u terecht bij onze medewerkers van het dierenwelzijnsteam via pz.brasschaat.dierenwelzijn@police.belgium.eu