The Day Before Tomorrow 2023 - 10de editie

Op zaterdag 26 augustus 2023 vond in het gemeentepark van Brasschaat de 10de editie van het dancefestival The Day Before Tomorrow plaats.

The Day Before Tomorrow

Globaal gezien was het een rustige editie zonder bijzondere gebeurtenissen. Ondanks modder en regen zat de sfeer goed.

Toch brengt het onthaal van een massa enthousiaste feestvierders, zowel voor de gemeentelijke diensten als voor de lokale politie, heel wat uitdagingen met zich mee: vooral op vlak van verkeersdoorstroming en handhaving van de openbare orde en rust. We geven enkele cijfers en weetjes mee.

Prioriteit van de politie is om veiligheid te bieden voor de festivalbezoekers. Daarvoor werden maar liefst 124 politiemensen ingezet, gespreid tussen 10u en 2u. Naast 41 eigen medewerkers, werkten medewerkers van tien politiekorpsen uit de regio mee aan het evenement. Ook de coördinatie en steundiensten van de federale politie leverden steun en er was inzet van federale hondenteams. Daarbovenop was er hulp van een voltallige klas aspirant-inspecteurs van de politieschool Campus Vesta.

Ook dit jaar werd er een glas- en alcoholperimeter ingesteld rond het festivalterrein. Binnen de straal van die perimeter controleerden de gemeenschapswachten en de politie op het bezit van voorwerpen en producten die de openbare orde en de openbare rust zouden kunnen verstoren. Er werden 24 inbreuken vastgesteld.

Een team monitorde gedurende het ganse evenement mogelijke geluidsoverlast. Er werden 8 meldingen genoteerd van te luide muziek.

Op gerechtelijk vlak maakten onze diensten processen-verbaal op voor verboden wapendracht (2), diefstal (2) en wildplassen (1). Controle op drugs en openbare dronkenschap blijft een belangrijk aandachtspunt voor de politie: er werden 2 processen-verbaal opgesteld voor drugs (waarvan 1 voor een minderjarige) en 1 voor dealen. Daarnaast werden nog eens 41 onmiddellijke minnelijke schikkingen uitgeschreven voor drugsbezit. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige editie. Voor openbare dronkenschap werden 3 burgers bestuurlijk aangehouden en werden er 2 pv’s opgemaakt.

In totaal zijn 984 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol achter het stuur. 16 bestuurders hadden te veel gedronken. Dit leidde tot 5 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs. 13 personen zijn getest op het gebruik van drugs in het verkeer. Ongeveer de helft daarvan testte positief. Hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Verder zijn er 51 parkeerinbreuken vastgesteld (70% meer dan vorig jaar) en zijn er 2 onmiddellijke inningen gebeurd (met twee op step en plaats op de rijbaan).

De uitstroom na afloop van het festival verliep zeer vlot.

De lokale politie Brasschaat dankt haar partners voor de medewerking én staat paraat om de festivalbezoekers ook volgend jaar in alle veiligheid te ontvangen.

Labels