Toezicht op het respecteren van de maatregelen inzake covid-19.

De lokale politie Brasschaat  zal erop toezien dat de maatregelen

genomen door de nationale veiligheidsraad en de provinciale crisiscel worden nageleefd. Het toezicht ligt voornamelijk op de naleving van de reglementering inzake de horeca, het samenscholingsverbod en het respecteren van de 1,5 m afstand.bord met stop