Verboden en levensgevaarlijk: wandelen of picknicken op militair domein!

Op zondag 5 juli voerde de Federale Politie Antwerpen, in samenwerking met politiezones Brasschaat,

Noord en Voorkempen, Defensie en het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB), voor het eerst een geïntegreerde, sensibiliserende actie op de militaire domeinen ‘Groot en Klein schietveld’ in Brasschaat. Het doel van de actie was om passanten erop wijzen dat beide terreinen actief gebruikt worden voor militaire doeleinden, en dat wie het Groot schietveld toch binnendringt zijn of haar leven riskeert. Toch werden zondag13 personen opgemerkt die het verbod negeerden.

Het Groot en het Klein schietveld in Brasschaat vormen samen een groot deel van de groene long ten noorden van Antwerpen. Het uitgestrekte gebied doet dienst als militair oefendomein. De laatste tijd stelt Defensie een spectaculaire stijging vast van het aantal mensen dat binnendringt in het Groot schietveld - dat volledig verboden terrein is voor burgers - en zelfs de rode vlaggen negeert. De voorbije weken zijn er wandelaars en fietsers uit een gebied gehaald waar met scherp geschoten werd en diende er een oefening op ontmijning onder water gestaakt te worden nadat er een gezin werd opgemerkt dat nabij de rand van de vijver aan het picknicken was.

Ook op het Klein schietveld, dat Defensie openstelt voor recreatief gebruik, tonen sommige bezoekers geen respect voor de militairen die er manoeuvres uitvoeren. Zo werden recent bijvoorbeeld nog briefings verstoord en liepen er honden los.

Noodzakelijke sensibiliseringsactie

Door een heroriëntering binnen Defensie en de verhoogde internationale samenwerking op het vlak van trainingen, zullen de activiteiten in de nabije toekomst toenemen. Het is dan ook in ieders belang dat de opgelegde veiligheidsregels door iedereen gevolgd worden, dat militaire manoeuvres niet verstoord worden en dat burgers zich niet op verboden terrein begeven. Wanneer deze regels niet opgevolgd worden, stelt men zich bloot aan een enorm veiligheidsrisico.

Om deze reden werd een sensibiliseringsactie op touw gezet. Gedurende één maand werd er preventief en sensibiliserend gewerkt: recreanten die een overtreding begingen, werden aangesproken en gesensibiliseerd voor de mogelijke gevaren. Op zondag 5 juli vond er dan een hele dag, bij wijze van sluitstuk, een actieve sensibiliseringsactie plaats in samenwerking met de Lokale Politie en onder coördinatie van de Federale Politie Antwerpen. Militairen en politie gingen samen in dialoog met mensen die zich in een verboden gebied bevonden. Er werden ook flyers uitgedeeld waarin duidelijk uitgelegd stond wat de regels zijn en waarom.

In samenspraak met het parket van Antwerpen zal er in de navolgende periode strenger opgetreden worden. Overtreders zullen een boete krijgen als ze het niet nauw nemen met de veiligheidsvoorschriften.

bron: FP Antwerpen