Verkeersmaatregelen en -borden schoolomgeving Driehoek

De lokale politie van Brasschaat wil leerlingen en ouders   verkeersbord met fietser

attent maken op het belang van het respecteren van de voorziene verkeersregels in de schoolomgeving Driehoek in functie van de veiligheid van iedereen.

Infobrief

Gezien de lokale politie niet alleen toezicht houdt in de schoolomgeving maar ook controleert en indien nodig verbaliseert, geven we u graag nog eens de specifieke uitleg rond de verkeersborden mee.   Verkeersmaatregelen en -borden schoolomgeving Driehoek,