Verkeerspreventieprojecten schooljaar 2019-2020

Ook dit jaar werken de lokale politie en het gemeentebestuur aan een geïntegreerde aanpak

van de (verkeers-)veiligheid in onze gemeente door middel van diverse projecten. Zoals elk jaar bieden wij u ook de kans om hieraan deel te nemen.  Meer weten ?  Bekijk de informatiebrief  voor het basis en secundair onderwijs en maak onmiddellijk gebruik van het aanvraagformulier voor  het basis- of secundair onderwijs !