Wij gaan van start met onze 2de preventiecampagne zone 30 /schoolomgeving

Voor de lokale politie Brasschaat is verkeersveiligheid een absolute prioriteit.

tekening zone 30 van Thomas

Tijdens het schooljaar gaat onze aandacht specifiek uit naar de leerlingen die in Brasschaat schoollopen en zich verplaatsen in onze gemeente.

Zo organiseerden we op het einde van het schooljaar 2018 een tekenwedstrijd rond verkeersveiligheid in de schoolomgeving, meer specifiek zone 30. Deze wedstrijd werd gewonnen door Theo van de school Sint Ludgardis te Brasschaat. Zijn tekening werd gebruikt in onze communicatie rond verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Nieuwe preventiecampagne 2022

Gezien het belang tot herhaaldelijk sensibiliseren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving organiseren wij vanaf 2022 opnieuw een tekenwedstrijd met een leuke prijs Hiermee willen wij op een ludieke wijze de aandacht vestigen op onze grote preventiecampagne om de borden en de snelheidsbeperkingen van 30 km/u in de schoolomgevingen te respecteren.

Immers verkeersveiligheid heeft niet alleen te maken met de omgeving maar ook en vooral met het gedrag van de weggebruikers zelf. De belangrijkste partners om de schoolomgeving te sensibiliseren zijn natuurlijk de scholen zelf.

Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal overtreders in de zone 30 schoolomgevingen nog steeds erg hoog ligt.

overtredingen
jaar

gecontroleerde voertuigen

schoolomgeving zone 30 km/u 

overtredingen %
2018 1861 1928 9,80%
2019 17805 1902 10,68%
2020 15456 3995 25,85%
2021* 25735 7688 29,87%

          * cijfers beperkt  tot  eind 3de kwartaal 2021

Zone 30 in schoolomgevingen

Sinds 1 september 2005 geldt in alle schoolomgevingen een maximumsnelheid van 30 km/ u.

Een dergelijke snelheidsbeperking is een belangrijke maatregel om de leerlingen veilig van en naar school te laten gaan en aldus de verkeersveiligheid te verbeteren:

•    Het is immers zo dat je een veel breder gezichtsveld hebt wanneer je 30 km/ u rijdt.

•    Zo kun je tijdig reageren op mogelijke hindernissen.

•    En je staat sneller stil: met 30 km/ u bedraagt de stopafstand op een droog wegdek 13 m en 15 m bij een nat wegdek.

•    Als het dan toch tot een aanrijding komt, heeft het slachtoffer grotere overlevingskansen bij 30 km/ u. Bij 50 km/ u daalt die kans al aanzienlijk



 Vaste of variabele borden

Aan de meeste scholen is de snelheidsbeperking alleen van kracht als de leerlingen onderweg zijn van en naar school. De zone 30 in een schoolomgeving is dus meestal slechts tijdelijk. Een tijdelijke zone 30 wordt aangegeven met dynamische borden die aan- of uitgezet kunnen worden gezet afhankelijk van de verkeerssituatie. Dergelijke borden kunnen de snelheid beperken wanneer er leerlingen op weg zijn, voor en na de schooluren. Op andere tijdstippen, in het weekend en tijdens schoolvakanties kan het bord ofwel worden uitgezet zodat de gewone snelheidslimiet van 50 of 70 km/u geldt ofwel wordt de gewone snelheidslimiet op het bord aangegeven.

Waar de snelheidsbeperking permanent geldt, wordt dit aangeduid door de vaste verkeersborden die het begin en het einde van een zone 30 aangeven.

Infrastructuur

Aan scholen waar borden de verkeersveiligheid niet voldoende kunnen waarborgen, worden ook door het gemeentebestuur infrastructurele maatregelen genomen.

Verkeersprojecten

Om de leerlingen bewust te maken van het gevaar in het verkeer worden reeds vele jaren diverse projecten georganiseerd in de lagere scholen waaronder het Grote Fietsexamen, het Grote Voetgangersexamen, de VERO route, het fietsbehendigheidparcours, de verkeersweken enz.

Toezicht en controles

We willen de verkeersveiligheid van, naar en aan de scholen nog verhogen. De lokale politie tracht dagelijks aanwezig aan verschillende scholen, maar ook op de specifieke routes naar de scholen, zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds. De aandacht gaat niet alleen uit naar het beveiligen van de oversteken en verkeersregeling. We houden ook het volgen van de verkeersregels door de verschillende weggebruikers nauwlettend in de gaten.

Om de naleving van de snelheidsbeperking te maximaliseren doet de lokale politie ook snelheidscontroles in de zone 30 (schoolomgevingen). Deze controles zijn zeer specifiek gericht naar de scholen, verspreid over de verschillende schoolomgevingen en concentreren zich voornamelijk rond begin en einde schooltijd.

Vanaf 1 januari 2022 starten wij met onze  info campagne waarbij we gebruik maken van een video die op al onze communicatiekanalen terug te vinden is.

 

We doen een oproep aan alle leerlingen uit het basisonderwijs van de scholen te Brasschaat om een leuke tekening te maken met betrekking tot verkeersveiligheid rond de schoolomgeving/zone 30km/u? De klas of de leerling die de beste tekening maakt wordt met een attentie beloond. De tekening zal gebruikt worden in onze communicatie inzake de verkeersveiligheid, schoolomgeving.

Graag hadden wij de tekening uiterlijk voor de kerstvakantie ontvangen. U kan deze op- sturen naar PZ Brasschaat, Hemelakkers 40 te 2930 Brasschaat, of binnenbrengen op het onthaal iedere werkdag tussen 7-19u en op zon- en feestdagen van 9-17u.

Ook in 2022 blijven we ons samen met u verder inzetten op de verkeersveiligheid in en rond de schoolomgevingen!