wintereditie BOB-campagne 2019 - 2020

foto viasWaarom een BOB campagne voeren?

Uit de cijfers van het verkeersveiligheidcentrum VIAS blijkt dat in Vlaanderen nog altijd evenveel bestuurders met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed rond rijdt als 10 jaar geleden. Vooral na 22 uur zijn de beschonken bestuurders met velen. En niet alleen meer in het weekend, maar evengoed op weekdagen. Tijdens nachtelijke controles op weekdagen werd tien jaar geleden 3,6% van de bestuurders betrapt. Tijdens de laatste gedragsmeting liep 10,7% tegen de lamp. Een verdrievoudiging.  

Verkeersveiligheid, prioriteit in Brasschaat:

Opnieuw werd alcohol in het verkeer als een belangrijke prioriteit opgenomen in ons nieuw zonaal veiligheidsplan met als doel de verkeersveiligheid in Brasschaat te verhogen.

De lokale politie Brasschaat zal zowel op preventief vlak als op repressief vlak deelnemen aan de wintereditie BOB-campagne 2019 - 2020
Brasschaat:

Jammer genoeg hebben wij de afgelopen periode moeten vaststellen dat er steeds meer chauffeurs betrapt worden op het rijden onder invloed van drugs. Vandaar dat er, naast de alcoholcontroles, ook voldoende aandacht zal worden besteed aan het rijden onder invloed van drugs.

Tijdens de zomerbob  2019 deden we dat ook al en bleek 22 van de 195 gecontroleerden onder invloed van drugs.

Tijdens de winterbob campagne, die liep van 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019, waren 147 hetzij 1,9% van de 7632 gecontroleerde bestuurders positief en dus in overtreding.

Tijdens de zomerbob campagne werd een teveel aan alcohol bij 132 hetzij 1,9% van de 6990 gecontroleerden vastgesteld.

Controles:
Vanaf vrijdag 29 november 2019 tot en met maandag 3 februari 2020 zal er dit jaar een nieuwe wintereditie van de BOB-campagne lopen.